Skupina ROCKWOOL predstavila novú identitu značky

Kontakt:Cesta na Senec 2/A821 04, Bratislavatel: +421-2- 4920 0915email: info@rockwool.skWeb: www.rockwool.sk
Detaily o firme

Skupina ROCKWOOL, svetový líder v oblasti riešení z kamennej vlny, predstavila novú identitu značky vrátane novej komunikačnej stratégie a korporatívneho videa. Evolúcia značky ROCKWOOL zahŕňa nové logo, ktoré bude skupina využívať pre všetky dcérske spoločnosti i podporu ďalšej expanzie. Na Slovensku pôsobí skupina ROCKWOOL od roku 1998. Výrobný závod v českom Bohumíne spustil výrobu v tom istom roku a dnes má približne 240 zamestnancov.

 

logif

 

ROCKWOOL má nové logo – grafické znázornenie sopky spolu s názvom značky. Symbol sopky naznačuje pôvod primárnej suroviny, ktorá je v rôznych formách súčasťou produktov z kamennej vlny. Nové logo dostali všetky značky patriace do skupiny ROCKWOOL. Korporatívne video je vyjadrením snahy skupiny o riešenie globálnych požiadaviek moderného spôsobu života. Nová identita spresňuje prezentáciu kľúčových tém komunikovaných zákazníkom, partnerom, inštitúciám a ďalším organizáciám. 

 

actorius

 

Produkty ROCKWOOL pomáhajú ľuďom na celom svete plniť potreby súvisiace so stále vyššou mierou urbanizácie miest a súčasne riešia výzvy udržateľného rozvoja. Výrobky a systémy riešení prispievajú k úsporám energií, zníženiu spotreby vody, vyššej požiarnej bezpečnosti aj akustickému komfortu. Svoj zámer vyjadril ROCKWOOL slovami: „Využívame prírodnú silu kameňa k obohateniu moderného spôsobu života“.

 

"Som hrdý na dlhoročnú tradíciu skupiny ROCKWOOL vo využívaní jedného z najbohatších prírodných zdrojov. Vytvárame udržateľné a inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú plniť požiadavky moderného bývania. Rozšírená identita značky predstavuje dôležitý krok v spôsobe, akým hovoríme o našej globálnej spoločnosti, komunikujeme jednotu a spoločný odkaz v celom rozsahu nášho produktového portfólia,“ hovorí Josef Mik, marketingový manažér spoločnosti ROCKWOOL.   


builiding 

 

Portfólio produktov z kamennej vlny ROCKWOOL zahŕňa rozmanité spektrum originálnych riešení rôznych aplikácií, stavebných izolácií ROCKWOOL, stropných panelov ROCKFON, obvodových plášťov ROCKPANEL, technických izolácií pre priemysel, substrátov GRODAN pre poľnohospodárstvo, vlákien LAPINUS pre modernú dopravu, antivibračných aplikácií a riešení vodného hospodárstva.