CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 7. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA T06B ŽILINA – STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

 

Panelová konštrukčná sústava T06B Žilina sa realizovala podľa typových podkladov KMV-T06B/ŽA, spracovateľ Stavoprojekt Žilina, 1970. Racionalizácia stavebnej sústavy KMV T06B/ŽA/R1 bola schválená v roku 1977.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 6. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA MS 5 a MS 11

 

Panelová konštrukčná sústava MS 5 a MS 11 sa realizovala podľa typových podkladov, ktoré spracoval KPÚ Banská Bystrica v roku 1962. Nový systém tvoria priečne nosné steny, doplnené pozdĺžnou stužujúcou stenou, na konci sekcie zdvojenou. Modulová osnova priečnych nosných stien je 3600 mm, konštrukčná výška 2800 mm.

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH SÚSTAV PANELOVÝCH DOMOV – 5. ČASŤ

STAVEBNÁ SÚSTAVA LIATY BETÓN – STAVEBNO-KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIE

 

Bytové domy konštrukčného systému z liateho betónu (LB) boli jednou z prvých stavebných sústav, určených pre komplexnú bytovú výstavbu po roku 1960. Vývojový typ bol vyhotovený a schválený v roku 1958. Vykonávacie projekty boli spracované KPÚ Bratislava v roku 1962. Konštrukčná sústava „Liaty betón“ (ďalej len LB) sa realizovala v rokoch 1959 – 1964.

Nadstavba, prístavba či vstavka v rekordne krátkom čase

Prestavby rôznych typov budov sú bežnou záležitosťou, ktorá však dokáže potrápiť. Najjednoduchším riešením potreby zväčšiť kapacitu logistického skladu, bytového domu či kancelárskej budovy je formou nadstavby, prístavby. Vstavka zas vyrieši nové dispozičné potreby napríklad výrobnej haly.

Kvalitná stavba za tretinu času? Zvoľte kovovú konštrukciu

Oceľ je top stavebný materiál

Dá sa v stavebníctve spojiť trvácnosť, rýchlosť, bezpečnosť a ekológia? Nároky architektov a projektantov na stavebné materiály a postupy sú čoraz vyššie. Okrem stavebných trendov a nárokov užívateľov je to aj kvôli zvyšujúcim sa nárokom na štandard stavieb vyžadovaných zo strany EÚ.

VPLYV TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV NA STATIKU STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Slovenské technické normy pre jednotlivé rozvody technických zariadení sa zaoberajú spôsobmi vedení potrubí v rôznych vrstvách stavebnej konštrukcie.

MASÍVNA STENA MIESTO ZATEPĽOVANIA? TO JE ÚSPORNÁ VÝSTAVBA A PREVÁDZKA!

Vonkajšie zatepľovanie budov je často mylne považované za nevyhnutnosť a výrazný bonus pri predaji či kúpe nehnuteľnosti. Menej sa ale vie, že je to pomerne náročný technologický proces. Má svoje úskalia a žiaľ vytvára bohatý priestor pre chybné riešenia.

DOM S DÔRAZOM NA PRAKTICKOSŤ

Zvonka nenápadný dom na konci príjazdovej cesty dáva tušiť, že jeho majitelia preferujú rafinovanú jednoduchosť a pohodový život uprostred zelene.

 

V Klátovej Novej Vsi nie je jednoduché nájsť dobrú stavebnú parcelu.

NAJČASTEJŠIE ZÁVADY NA NESPRÁVNE ZREALIZOVANÝCH DREVOSTAVBÁCH

Kvalita drevostavieb je dobre známa a popularita týchto objektov nestúpa náhodou. Medzi mnohými pozitívnymi ohlasmi sa však nájdu aj majitelia, ktorí sa sťažujú na rôzne závady a sami nechápu príčiny tohto „zlyhania.“

ZELENÉ ÁTRIUM JE SYMBOLOM BUDÚCNOSTI

Trnava si na svoje konto v máji 2015 pripísala ďalšie prvenstvo. Kým v 13. storočí bola prvým slobodným kráľovským mestom na území Slovenska, v 21. storočí sa môže pýšiť prvým pasívnym bytovým domom u nás. Slávnostné otvorenie Zeleného átria svojím významom presahuje oblasť stavebníctva a architektúry.

OCEĽOVÉ BALKÓNY A LODŽIE PEKSTRA PRE KAŽDÝ DOM

Firma PEKSTRA spol. s r.o. Třeboň realizuje svoju činnosť v oblasti poradenstva, dodávky a servisu spojeného s výrobou a inštaláciou závesných oceľových balkónov a samonosných oceľových a železobetónových lodžií v bytových domoch. Výhradným zástupcom firmy PEKSTRA na slovenskom trhu je spoločnosť KACZER s. r.o.