ZATEPLITE DOM JEDNÝM ŤAHOM. 2 V 1.

Spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s. r. o. ponúka aj počas tohtoročnej stavbárskej sezóny ideálne riešenie pre tých, ktorí hľadajú trvanlivý, prírodný a ekologický stavebný materiál pre zdravé a bezpečné bývanie - tehlový systém Porotherm. Jednou z najbezkonkurenčnejších výhod tohto systému je, že jednovrstvová obvodová stena postavená z tehál Porotherm T Profi alebo Porotherm EKO+ Profi, je kombináciou tehál s vysokými tepelnoizolačnými parametrami a rýchlej jednoduchej technológie murovania, ktorá nepotrebuje dodatočné zateplenie.

Pri stavbe domu, je po všetkých stránkach veľmi výhodné, rozhodnúť sa pre jednovrstvové obvodové murivo z tehál, plnených tepelnou izoláciou. Spojenie pálenej hliny a minerálnej vlny prináša výhody a prednosti týchto dvoch prírodných materiálov, bez nutnosti ďalšieho zatepľovania.

Tehla: pevnosť - požiarna odolnosť - akumulácia tepla - ochrana tepelnej izolácie 

Minerálna vlna: tepelná izolácia - požiarna odolnosť - difúzia vodných pár - ochrana proti hluku

 

tehla1

 

Tehla + minerálna vlna = Porotherm T Profi

Vďaka premyslenej kombinácii prírodných materiálov, vznikol vysoko hodnotný stavebný výrobok, dostupný v  štyroch formátoch - 30, 38, 44 a 50. Vo svojich dutinách majú niekoľko vrstiev minerálnej vlny v závislosti od formátu tehly. Hrúbka jednej vrstvy je 40 mm. Celková hrúbka tepelnej izolácie sa teda pohybuje od 200 mm u 30-ky až po 320 mm u 50-ky, vďaka čomu tieto tehly dosahujú vysoko nadštandardné tepelnoizolačné vlastnosti.

Toto murivo má veľmi nízku tepelnú vodivosť l = 0,065 W/ mK (v suchom stave bez omietok). Keďže takéto murivo už nie je nutné zatepľovať, tehly Porotherm T Profi sú ideálne na výstavbu nízkoenergetických až pasívnych domov.

Keramická tvarovka predstavuje veľmi účinnú ochranu tepelnej izolácie vo vnútri tvarovky proti mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom či biologickej degradácii. Minerálna vlna si preto dlhodobo zachováva svoje tepelnoizolačné vlastnosti. Proti vlhkosti je minerálna vlna chránená hydrofobizáciou, takže pokiaľ nie je priamo ponorená vo vode, nenaberá vlhkosť. Skúsenosti zo stavieb ukazujú, že keramika chráni minerálnu vlnu proti vlhkosti aj počas výstavby. Ak sa na základovej doske vytvorí po výdatnejšom daždi „bazén“, ktorý je v kontakte s prvým radom tehál, tehliarsky črep vodu absorbuje a chráni tak minerálnu vlnu proti vode. Nasiaknutá keramika sa vďaka svojej poréznej štruktúre tejto vlhkosti zbaví vo veľmi krátkom čase.

 

Akumulácia tepla a prirodzená difúzia vodných pár

Jednou z výhod keramického črepu je jeho schopnosť akumulovať teplo. V zime bráni rýchlemu vychladnutiu domu, v lete zabraňuje jeho rýchlemu prehriatiu. Pomerne masívna konštrukcia keramickej tvarovky Porotherm  Profi, napomáha akumulácii tepla a vytvára tak účinnú bariéru proti náhlym teplotným výkyvom v exteriéri. Tehly umožňujú aj optimálnu difúziu vodných pár rovnako ako pri stenách z  klasických tehlových blokov. Obvodová stena tak napomáha regulovať vnútornú vlhkosť v miestnosti, na optimálnu hodnotu pre príjemné a zdravé bývanie.

 

Obujte dom do papúč a využite doplnky

Tepelná izolácia, v  rámci hrúbky jednovrstvovej obvodovej steny, znamená zníženie hrúbky obvodového muriva a tým i úsporu zastavanej plochy, prípadne zväčšenie obytnej plochy pri rovnakých pôdorysných rozmeroch domu. Pre dosiahnutie ideálneho výsledku je samozrejme možné, jednotlivé produkty systému skombinovať. „Oblasť sokla, teda miesto styku obvodového muriva so základovou doskou, je kritickým miestom z hľadiska tepelnej ochrany najmä u nepodpivničených domov. Ochladzovanie týchto miest, od základov, vedie k tepelným stratám a v mnohých prípadoch dokonca k vzniku plesní na vnútornom povrchu steny. Pri stavbe z tehál Porotherm EKO+ Profi, je vhodným riešením na odstránenie tohto tepelného mosta, založenie obvodového muriva na prvý rad z tehál Porotherm T Profi, plnených minerálnou vlnou,“ odporúča Ing. Ivan Vozárik, technický poradca.

Pri stavbe či rekonštrukcii sa vo väčšine prípadov hľadá najoptimálnejší prienik medzi pomerom ceny a parametrov, preto je veľmi prínosné zvažovať súvislosti nielen na prvý pohľad, ale zamerať sa aj na skutočné rozdiely. „V priebehu murovania určite vznikne potreba použiť tehlu s iným rozmerom ako je výrobný, preto ponúkame k celým formátom aj doplnky v podobe polovičiek, prípadne rohové tehly. Polovičky na ukončenie muriva, resp. vytvorenie zvislého ostenia okien a dverí. Rohové tehly na korektné založenie rohu u niektorých formátov napr. pri hrúbke 44 a 50,“ hovorí Ing. Ivan Vozárik, technický poradca a na záver upozorňuje: „Napriek doplnkovým formátom však môže dôjsť na každej stavbe k potrebe špecifického  rozmeru tehly, pričom rozhodne odporúčame tehly zo systému Porotherm Profi deliť zásadne pílením, nikdy nie sekaním.

 

porotherm

 

Výhody systému Porotherm Profi vedia najlepšie doceniť tí, ktorí s ním už pracovali a bývajú v ňom.

 • Presná výška tehál = presné a jednoduché murovanie
 • Murovanie bez miešačky = nižšie náklady na vybavenie staveniska
 • Murivo bez hrubých ložných škár = eliminácia tepelných mostov v ložnej škáre
 • Doplnkové tehly = eliminácia tepelných mostov v detailoch
 • Minimálna stavebná vlhkosť v murive = záruka tepelnoizolačných parametrov

 

Tehla – Vaša istota na dlhé trate

Tehla je prírodný materiál, s niekoľko tisícročnou tradíciou, ktorý stále napreduje či už  smerom k zlepšovaniu stavebno-fyzikálnych parametrov ako aj k zjednodušeniu, sprehľadneniu a urýchleniu technológie murovania. Technológia výroby vypaľovaním je zárukou stálosti tvarov a rozmerov, čím sa vylučuje možnosť vzniku trhlín v murive, v dôsledku objemových zmien materiálu. Správne navrhnutá a zhotovená stavba z prírodného materiálu je odolná voči plesniam, ktoré môžu spôsobiť alergie. Tehla nie je horľavá, poskytuje obyvateľom domu spoľahlivú protipožiarnu ochranu a má vynikajúce akustické vlastnosti. Nevyžaduje si nijakú údržbu a odolá vysokým zaťaženiam aj všetkým poveternostným vplyvom. Tehly Porotherm Profi majú brúsené ložné plochy, ktoré sú rovné a navzájom rovnobežné, s toleranciou výškového rozmeru ± 1 mm. Práve táto úprava umožňuje murovanie na špeciálnu maltu Porotherm Profi pre tenké škáry alebo na murovaciu penu Porotherm Dryfix extra.

 

Porotherm Profi na penu Dryfix extra

 • Pena Dryfix extra = ľahká a pohodlná manipulácia
 • Murovanie bez malty = žiadne starosti so skladovaním malty
 • Super rýchle murovanie = úspora času až 50 % oproti klasickému murovaniu
 • Použitie do –5 °C = možnosť murovania aj v zimných mesiacoch

 

 

Porotherm Profi na maltu Porotherm Profi

 • Lepiaca malta Porotherm Profi = úspora miesta na stavenisku
 • Malá spotreba lepiacej malty = úspora až 90 % oproti klasickému murovaniu
 • Rýchle murovanie = úspora času až 30 % oproti klasickému murovaniu
 • Porotherm Profi = kvalitná hrubá stavba