Pridanie firmy do Adresára

Aby Vás Vaši klienti na tzbportáli našli čo najprehľadnejšie, je dobré sa zaregistrovať aj do Adresára firiem. Či už ste výrobcovia, dovozcovia alebo predajcovia rôznych produktov, alebo ste realizačná, či montážna firma alebo živnostník, dajte o sebe vedieť svojou účasťou v Adresári firiem. Tak si Vás ľahko budú môcť Vaši klienti nájsť vo vyhľadávačoch tzb portálu. 

 

Venujte sa registrácii v Adresári firiem poctivo, uveďte skutočné, pravdivé údaje. Možno práve od nich bude v budúcnosti závisieť Váš obchodný úspech. Byť zaregistrovaným v Adresári firiem Vás oprávňuje k tomu, aby ste mohli prispievať do tzb portálu Vašimi článkami, pozvánkami na školenia, sympóziá alebo iné aktivity.

 

Adresár firiem je spoplatňovanou službou v sume 100€ + DPH.

 

 

Prosím skontrolujte si dôkladne, či už Vaša firma nie je registrovaná v Adresári firiem.

 

*Takto označené polia (údaje) musíte vyplniť.

Údaje pre zobrazenie v adresári firiem

Vložte obrázok vo formáte GIF (JPG, PNG, EPS, TIF, PDF, RAR, ZIP) maximálnej veľkosti do 800 kB (vysledné logo bude mať rozmery do 150x100 pixelov) alebo prosíme dodať v elektronickej forme mailom na adresu: obchodnik@voc.sk a grafik@voc.sk.

Prvých 200 znakov sa zobrazí pri vyhľadávaní. Ostatné sa zobrazia v detaile o firme po odkliknutí na vyhľadávací odkaz.

Kľúčové slová vašej činnosti pre vyhľadávače typu google oddeľujte čiarkou. Ak nevyplníte žiadne, tak budú použité kľúčové slová zhodné s výberom kategórií tzbportal.sk.

Adresa
Fakturačne údaje
Kontaktná osoba
Hlavnú činnosť firmy žiadame zadeliť do kategórie

Zaraďte si vašu firmu do ponúkaných kategórií zodpovedne podľa toho čo naozaj robí!

Vyhradzujeme si právo zmeniť zaradenie v kategóriach.

Za obsahovú stránku prezentácie zodpovedá objednávateľ. Objednávateľ je povinný minimálne raz ročne aktualizovať údaje v Adresári firiem. Na základe vyplnenej prihlášky obdržíte zálohovú faktúru, po úhrade budú údaje zverejnené na portáli.