Sympózium STRECHY 2018

21.11.2018
22.11.2018

 

Medzinárodné sympózium o strechách budov

 

Miesto konania: 
Bratislava, Hotel Bratislava, Seberíniho 9
Organizátor: 
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
Kontakt: 
T: +421-2-43 42 62 59, cechstrecharov@cechstrecharov.sk

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2018

08.11.2018
09.11.2018

 

18. ročník tradičnej odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou

Miesto konania: 
hotel Senec****, Slnečné jazerá, Senec
Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15, Bratislava
Kontakt: 
Jana Polakovičová, mobil.: +421 903 562 108, tel.: + 421 2 5020 7627, e-mail: sstp@zsvts.sk

KONFERENCIA DOMUS 2018

16.10.2018
17.10.2018

ZAŽITE SPOLU S NAMI NEOPAKOVATEĽNÚ KONFERENCIU POUŽÍVATEĽOV
INFORMAČNÉHO SYSTÉMU DOMUS

Miesto konania: 
HOTEL PARTIZÁN****, TÁLE
Organizátor: 
ANASOFT APR, spol. s r.o.
Kontakt: 
konferencia@anasoft.sk
Poplatok: 
119,- € bez DPH

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2019

22.05.2019
24.05.2019

 

20. medzinárodná konferencia

Miesto konania: 
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
tel./fax: +421 2 502 076 50, tel. sekretariát ZSVTS: +421 2 502 076 49, mobil: +421 915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk

Hydroizolácia spodných stavieb budov

08.11.2018

 

Medzinárodná prierezová odborná konferencia
v rámci týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018

Miesto konania: 
Kongresová sála ZSVTS Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
tel./fax + 421 2 502 076 49; mobil: + 421 915 241 438, e- mail: stav@zsvts.sk

TEÓRIA A PRAX VO VODÁRENSTVE

02.10.2018

 

Téma: Pesticídy a mikropolutanty vo vodách

Miesto konania: 
Hotel SOREA Máj, Liptovský Ján
Organizátor: 
Slovenská asociácia vodárenských expertov
Kontakt: 
e-mail: buchlovicova@vodatim.sk

Správa budov 2018 CZ

25.10.2018
26.10.2018

 

Konference pro profesionální správce domů

 

Miesto konania: 
Orea Hotel Voroněž, Brno
Organizátor: 
V. O. Č. Slovakia, s. r. o., Školská 23, Košice
Kontakt: 
e-mail: voc@voc.sk

OKNO, DVERE A FASÁDY

25.10.2018

 

Jednodňová konferencia

 

Miesto konania: 
Zvolen, hotel TENIS
Organizátor: 
Združenie SLOVENERGOokno
Kontakt: 
e-mail: tajomnik@slovenergookno.sk

FOR ARCH

18.09.2018
22.09.2018

 

Miesto konania: 
PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Organizátor: 
ABF, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Kontakt: 
www.forarch.cz

AQUA 2018

12.06.2018
14.06.2018

 

Miesto konania: 
areál výstaviska Expo Center Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Kontakt: 
mobil: +421-915 771 269, e-mail: dunckova@expocenter.sk

MOŽNOSTI ÚSPOR PRI PRÍPRAVE TEPLEJ VODY A VYKUROVANÍ

22.03.2018 08:30

 

ODBORNÝ SEMINÁR QUANTUM

Miesto konania: 
Dom ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
QUANTUM