AQUA 2018

12.06.2018
14.06.2018

 

Miesto konania: 
areál výstaviska Expo Center Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Kontakt: 
mobil: +421-915 771 269, e-mail: dunckova@expocenter.sk

MOŽNOSTI ÚSPOR PRI PRÍPRAVE TEPLEJ VODY A VYKUROVANÍ

22.03.2018 08:30

 

ODBORNÝ SEMINÁR QUANTUM

Miesto konania: 
Dom ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
QUANTUM

MOŽNOSTI ÚSPOR PRI PRÍPRAVE TEPLEJ VODY A VYKUROVANÍ

21.03.2018 08:30

 

ODBORNÝ SEMINÁR QUANTUM

Miesto konania: 
DOM ODBOROV, spol. s r.o., Antona Bernoláka 51, Žilina
Organizátor: 
QUANTUM

Aquatherm Praha 2018

27.02.2018
02.03.2018

 

Miesto konania: 
PVA EXPO Praha, Beranových 667, Praha 9 - Letňany
Organizátor: 
MDL Expo s.r.o, Šmeralova 31, CZ-170 00 Praha 7
Kontakt: 
e-mail: aquatherm-praha@mdlexpo.cz

ABC stavebníctva 2018

20.03.2018 10:00
22.03.2018 18:00

 

Najväčšia výstava na východe!

 

Miesto konania: 
PREŠOV, Mestská hala – Tatran handbal arena
Organizátor: 
Agentúra Bocatius
Kontakt: 
bocatius@mail.t-com.sk

Střechy, Stavba 2018

08.03.2018
10.03.2018

 

27. ročník výstavy

Miesto konania: 
VÝSTAVIŠTĚ ČERNÁ LOUKA, Ostrava, CZ
Organizátor: 
OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, a.s.
Kontakt: 
Ing. Marcela Pechálová, tel.: 596 167 118, 606 515 666, marcela.pechalova@cerna-louka.cz

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2 pokračovanie

25.04.2018
26.04.2018

 

7. pokračovanie konferencií

Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR

Miesto konania: 
Atrium Hotel v Novom Smokovci
Organizátor: 
VodaTím s.r.o.

INFOTHERMA 2018

22.01.2018
25.01.2018

 

Jubilejní 25. ročník mezinárodní výstavy

 

Miesto konania: 
Výstavište Černá louka Ostrava
Organizátor: 
Agentura Inforpres, s.r.o. Frýdek-Místek
Kontakt: 
e-mail:info@infotherma.cz, bujakova@inforpres.cz, tel.: +420 602 727 219

Správa budov 2018

04.04.2018
06.04.2018

 

7. ročník medzinárodnej konferencie

Miesto konania: 
Hotel Galeria Thermal Bešeňová
Organizátor: 
ZSaUN
Kontakt: 
zsaun@zsaun.sk

Energetická obnova budov

21.11.2017

 

Odborná konferencia a kooperačné rozhovory
s potenciálnymi obchodnými partnermi

 

Miesto konania: 
Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava
Organizátor: 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Suché mýto 1, Bratislava
Kontakt: 
tel.: +421 2 208 506 22, e-mail: holubek@dsihk.sk

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A ODSTRAŇOVANIE DÔSLEDKOV PO POŽIARI

23.11.2017

 

odborná konferencia

 

Miesto konania: 
Kongresová sála ZSVTS, Koceľova 18, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť, Koceľova 15815 94 Bratislava
Kontakt: 
Ing. EUGÉNIA KISELYOVÁ, tel./fax: 02/502 076 50, 0915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk