DESIGN A ARCHITEKTÚRA V INTERIÉRI

05.12.2012

 

Pozvánka na odborný seminár

 

Prezencia poslucháčov: 7.45 - 8.00 hod.

 

Svoje výrobky a služby predstavia firmy:

Miesto konania: 
Košice, Hotel Yasmin****, Tyršovo nábrežie 1
Organizátor: 
A-SICE, s.r.o.
Kontakt: 
0918 538 760, 051 77 156 52, 051 772 29 51, asice@asice.sk

Komplexná obnova bytových domov 2012

20.11.2012
22.11.2012

 

Miesto konania: 
Grand hotel Permon, Podbanské
Organizátor: 
Združenie pre podporu obnovy bytových domov
Kontakt: 
ZpPOBD, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin, veres@obnova-domov.sk, obnova-domov@obnova-domov.sk.

Seminár ABB pre elektrotechnikov

15.11.2012

 

Divízia Produkty nízkeho napätia spoločnosti ABB, s.r.o., pre zlepšenie svojich služieb a informovanosti usporiada regionálne semináre pre elektrotechnikov s názvom

Miesto konania: 
Kultúrno-spoločenské centrum, 1. posch., Jedlíkova 7, 040 11 Košice
Organizátor: 
ABB, s.r.o.
Kontakt: 
informacie.lv@sk.abb.com

Seminár ABB pre elektrotechnikov

14.11.2012

 

Divízia Produkty nízkeho napätia spoločnosti ABB, s.r.o., pre zlepšenie svojich služieb a informovanosti usporiada regionálne semináre pre elektrotechnikov s názvom

Miesto konania: 
ABB, s.r.o., Hodžova 20, 010 01 Žilina
Organizátor: 
ABB, s.r.o.
Kontakt: 
informacie.lv@sk.abb.com

Seminár ABB pre elektrotechnikov

13.11.2012

 

Divízia Produkty nízkeho napätia spoločnosti ABB, s.r.o., pre zlepšenie svojich služieb a informovanosti usporiada regionálne semináre pre elektrotechnikov s názvom

Miesto konania: 
ABB, s.r.o., Westend Tower, Dúbravská cesta 1, 841 04 Bratislava
Organizátor: 
ABB, s.r.o.
Kontakt: 
informacie.lv@sk.abb.com

EUROINŽINIERI NA SLOVENSKU

09.11.2012 10:00

 

Miesto konania: 
INCHEBA, Viedenská cesta 3-7, Bratislava
Organizátor: 
Zväz slovenských vedeckotechnických spoloností
Kontakt: 
ZSVTS, Koceľova 15, 815 94 Bratislava, zsvts@zsvts.sk, tel.: +421 2 5020 7649, fax: +421 2 5020 7656

Meranie a rozpočítanie tepla 2012

15.11.2012
16.11.2012

 

12. konferencia s medzinárodnou účasťou

 

Miesto konania: 
Hotel*** Sorea Sĺňava, Piešťany
Organizátor: 
SSTP, Koceľova 15, Bratislava
Kontakt: 
Stanislava Šufliarska, tel.: +421 (903) 562 108, s.sufliarska@gmail.com

FASÁDNE SYSTÉMY, KONŠTRUKCIE A VÝPLNE STAVEBNÝCH OTVOROV

26.10.2012 08:15

 

PREZENTAČNÝ DEŇ

Prezencia poslucháčov: 8.15 - 8.30 hod.

 

Svoje výrobky a služby predstavia firmy:

Miesto konania: 
Košice – Hotel YASMIN**** – Tyršovo nábr. 1
Organizátor: 
A-SICE, s.r.o.
Kontakt: 
asice@asice.sk, 0915 941 164, 0911 941 164, 051/77 156 52

OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV Z POHĽADU STAVEBNÉHO DOZORU 2012

24.10.2012

 

Miesto konania: 
Bratislava, budova Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
Koceľova 15, 815 94 Bratislava, tel./fax: + 421 2/50207650, mobil 0915241438, e- mail: stav@zsvts.sk

OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

16.10.2012
17.10.2012

 

VII. ročník — celostátní odborný seminář

 

Miesto konania: 
Hradec Králové, Konferenční centrum Aldis, Eliščino nábřeží 375
Organizátor: 
René Růžička Stavokonzult
Kontakt: 
Plynárenská 45, 400 10 Ústí nad Labem, tel.: 475 205 352, fax: 475 602 094, GSM: +420 777 769 712, +420 777 769 719, lucie.ruzickova@stavokonzult.cz, michaela.sixtova@stavokonzult.cz

TEPELNÉ ČERPADLÁ VO VYKUROVACÍCH SÚSTAVÁCH

19.10.2012 10:30

 

sprievodný odborný seminár
k výstave TZB 2012

 

Miesto konania: 
Incheba Bratislava, seminárna miestnosť Hala A1
Organizátor: 
SSTP
Kontakt: 
Koceľova 15 815 94 Bratislava tel.: +421 (903) 562 108 s.sufliarska@gmail.com