Výroba elektrickej energie a tepla vlastným zariadením

03.12.2013 08:30

Odborný seminár v oblasti
MIKROTURBÍNY CAPSTONE

 

Miesto konania: 
ESM-YZAMER, Skladová 2, 917 01 Trnava
Organizátor: 
ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.
Kontakt: 
tel.: 033 / 5545 913, fax: 033 / 5501 576, e-mail: yzamer@yzamer.sk

HELUZ – riešenie nielen pre nulové domy

27.11.2013

 

Konferencia ponúkne riešenie ako postaviť pasívny dom

 

Miesto konania: 
Žilina, Hotel Holiday Inn****
Organizátor: 
A-Sice
Kontakt: 
tel.: 0911 941 164, 051 77 15 652, asice@asice.sk

OBNOVA TECHNICKÉHO ZARIADENIA BUDOV, ELEKTROINŠTALÁCIÍ, VÝŤAHOV, BEZPEČNOSŤ BÝVANIA OBYTNÝCH DOMOV Z POHĽADU STAVEBNÉHO DOZORU 2013

19.11.2013

 

Konferencia – sprievodné podujatie ČO ZSVTS v rámci Týždňa VaT na Slovensku 2013

 

Miesto konania: 
Veľká zasadačka Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15 v Bratislave
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA

14.11.2013
15.11.2013

 

teplo.jpg

 

Program konferencie je rozdelený do sekcií:

Miesto konania: 
Hotel ***SOREA Sĺňava, Piešťany
Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova 15 815 94 Bratislava
Kontakt: 
SSTP, Diana Háberová, e-mail: sstp@stonline.sk, tel. +421 903 562 108

Designové radiátory & stropní sálavé panely

11.12.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Designové radiátory & stropní sálavé panely

29.11.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Designové radiátory & stropní sálavé panely

08.11.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Řízené větrání – Zprovoznění, vyregulování, servis

09.12.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Řízené větrání – Zprovoznění, vyregulování, servis

25.11.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Řízené větrání – Výrobky, navrhování a montáž

17.12.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222

Řízené větrání – Výrobky, navrhování a montáž

15.11.2013 09:00

 

Školicí seminář

 

Miesto konania: 
Zehnder Akademie, sídlo společnosti Zehnder Group Czech Republic s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Organizátor: 
Zehnder Group Czech Republic s.r.o.
Kontakt: 
e-mail: info@zehnder.cz, tel.: +420 383 136 222