Energetická obnova budov

21.11.2017

 

Odborná konferencia a kooperačné rozhovory
s potenciálnymi obchodnými partnermi

 

Miesto konania: 
Lindner Hotel Gallery Central, Bratislava
Organizátor: 
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora, Suché mýto 1, Bratislava
Kontakt: 
tel.: +421 2 208 506 22, e-mail: holubek@dsihk.sk

PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A ODSTRAŇOVANIE DÔSLEDKOV PO POŽIARI

23.11.2017

 

odborná konferencia

 

Miesto konania: 
Kongresová sála ZSVTS, Koceľova 18, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedeckotechnická spoločnosť, Koceľova 15815 94 Bratislava
Kontakt: 
Ing. EUGÉNIA KISELYOVÁ, tel./fax: 02/502 076 50, 0915 241 438, e-mail: stav@zsvts.sk

MERANIE A ROZPOČÍTANIE TEPLA 2017

09.11.2017
10.11.2017

 

17. ročník konferencie

 

Miesto konania: 
Senec
Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

SANHYGA 2017

19.10.2017
20.10.2017

 

22. ročník vedecko-technickej konferencie s medzinárodnou účasťou

Miesto konania: 
Hotel Magnólia, Piešťany
Organizátor: 
SSTP, Koceľova 15, Bratislava
Kontakt: 
Tatiana Škopková, tel.: +421 (905) 591 578, e-mail: sstp@zsvts.sk

VÝMENNÍKY TEPLA A ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA

19.09.2017 08:30

loga_3.jpg  

 

bezplatný odborný seminár

Miesto konania: 
Budova ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava
Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
Kontakt: 
sstp@zsvts.sk

OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

17.10.2017
18.10.2017

 

celostátní odborný seminář – XII. ročník


Miesto konania: 
EuroAgentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, 500 03 Hradec Králové
Organizátor: 
Stavokonzult Eduk s.r.o., Rudé Armády 60, 403 01 Dolní Zálezly
Kontakt: 
Lucie Růžičková: GSM: 777 769 712, e-mail: lucie.ruzickova@stavokonzult.cz

Tepny domu 2017

11.09.2017
12.09.2017

 

tepny_domu_2017_logo.jpg

 

Miesto konania: 
Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Organizátor: 
Pre náš dom o.z., Bojnická 18, Bratislava, Slovenská republika
Kontakt: 
info@prenasdom.sk

OBNOVIŤ či NEOBNOVIŤ?

15.06.2017

 

Informačno-propagačná akcia

Miesto konania: 
Mierové námestie v Novej Dubnici
Organizátor: 
Zruženie pre propagáciu obnovy bytových domov

FOR ARCH 2017

19.09.2017
23.09.2017

 

28. mezinárodní stavební veletrh 

 

Miesto konania: 
PVA EXPO Praha
Organizátor: 
ABF, a. s.
Kontakt: 
Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9, ČR,

TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2017

25.05.2017
26.05.2017

 

19. medzinárodná konferencia


Miesto konania: 
Vysoké Tatry – Štrbské Pleso
Organizátor: 
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Kontakt: 
Ing. Eugénia Kiselyová, tel./fax: + 421 2 502 076 50, e-mail: stav@zsvts.sk

EnergyCamp 2017

06.04.2017
07.04.2017

 

Miesto konania: 
priestory rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad
Organizátor: 
CHASTIA s.r.o.
Kontakt: 
Veronika Pružinská, tel.: +421 52 426 10 10, e-mail: info@energycamp.sk