Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 2 pokračovanie

25.04.2018
26.04.2018

 

7. pokračovanie konferencií

Modernizácia a optimalizácia úpravní vôd v SR

Miesto konania: 
Atrium Hotel v Novom Smokovci
Organizátor: 
VodaTím s.r.o.

Správa budov 2018

04.04.2018
06.04.2018

 

7. ročník medzinárodnej konferencie

Miesto konania: 
Hotel Galeria Thermal Bešeňová
Organizátor: 
ZSaUN
Kontakt: 
zsaun@zsaun.sk