NOVÝ IZOLANT TWINNER PREDSTAVUJE REVOLÚCIU V ZATEPĽOVANÍ

Výhody výborných tepelnoizolačných vlastností sivého penového polystyrénu sa skombinovali s požiarnou odolnosťou čadičovej vlny. Vznikla tak kombinovaná tepelná izolácia ISOVER TWINNER, ktorá predstavuje izoláciu novej generácie. 

KVALITA POLYSTYRÉNU NA SLOVENSKU JE NA VYSOKEJ ÚROVNI

Tieto údaje vyplývajú z výsledkov projektu Monitoring kvality EPS, ktorý každý rok realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR.)Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov znížil o 15 %.

PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA ZÍSKALA OCENENIE TOP FIREMNÝ FILANTROP 2014

Prvá stavebná sporiteľňa patrí medzi najlepších firemných filantropov. Za rok 2014 získala ocenenie TOP firemný filantrop spomedzi veľkých firiem nad 250 zamestnancov.

OBNOVA STRECHY BYTOVÉHO DOMU S PREDĹŽENOU ZÁRUKOU

V súčasnosti sa na rekonštrukciu plochých striech bytových domov využívajú kvalitné modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Ak sú dôkladne zapracované, zabezpečia dlhoročnú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou. Pre efektívnu rekonštrukciu plochých striech vyvinula spoločnosť Icopal, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ochrany budov, viacero účinných skladieb. Pre kompaktnú obnovu odporúča systémy z modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré dopĺňa poskytovaním predĺžených záruk v rámci Osobnej záruky kvality.

MONITOROVANIE SPOTREBY TEPLA ZABEZPEČUJE LEPŠIU ENERGETICKÚ VÝKONNOSŤ

So zvyšovaním dôrazu na úspory energie a redukciu emisií CO2 je teraz meranie spotreby energie stredobodom pozornosti každého prevádzkovateľa systému CZT a koncového užívateľa.

AKO SI PORADIŤ S NESTABILNÝM ZATEPLENÍM ČI POTREBOU JEHO ZDVOJENIA?

Obávate sa zateplenia problematických podkladov? Alebo je už Váš dom zateplený a potrebujete vyriešiť nedostatočne pripevnený zatepľovací systém, či uvažujete nad zvýšením efektívnosti súčasného zateplenia?

POLYSTYRÉN ROBÍME VĎAKA RECYKLÁCII EŠTE EKOLOGICKEJŠÍM

Expandovaný polystyrén (EPS) je jedným z najčastejšie používaných druhov stavebných izolácii. Sám o sebe je ekologický, pri práci sním však vzniká pomerne veľa odpadu. Polystyrén treba orezávať na rohoch budov, pri oknách, dverách, sokloch a podobne. Polystyrénový odpad bol príťažou pre stavebníkov aj pre životné prostredie. Aj to viedlo ľudí v trnavskom výrobnom závode ISOVER k tomu, aby začali zbierať a recyklovať. 

OBNOVA BUDOV S VYUŽITÍM EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU JE PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV EU V OBLASTI KLÍMY A ENERGIE KĽÚČOVÁ

V priebehu tohto roka sa konala pod záštitou slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dopad stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – airpop®.

SÚČASNÝ NEPRIAZNIVÝ STAV V STAVEBNÍCTVE Z POHĽADU VÝKONU ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Na Slovensku zaznamenávame nárast sťažností na chyby a nedostatky dokončených stavieb hlavne u nových budov. Príčinou sú vo väčšine neodbornej činnosti stavebného dozoru, ktorého považuje väčšina obyvateľov za potrebné zlo. Z neodbornej a nezodpovednej činnosti stavebného dozoru sa najčastejšie vyskytujú problémy tečúcich striech, praskanie stavebných konštrukcií, praskanie omietok, vlhkosť a výskyt plesní na stavbách a pod.

SYSTÉM VĚTRÁNI S REKUPERACÍ SPECIÁLNĚ NAVRŽENÝ PRO BYTY

Nový kompaktní systém větrání Zehnder pro byty až do 120 m2. Větrací jednotka Zehnder ComfoAir 180 s malými rozměry se pohodlně vejde do každé kuchyňské skříňky nebo koupelny. Inovativně tvarované prvky pro rozvod vzduchu využijí místo nad kuchyňskou linkou.

PODPORA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI BYTOVÝCH BUDOV PROSTREDNÍCTVOM VÝHODNÝCH ÚVEROV ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA V ROKU 2015

V súčasnosti sú podmienky financovania obnovy bytového fondu zo ŠFRB nastavené tak, že motivujú vlastníkov bytových a rodinných domov ku komplexnej obnove a k významným úsporám energie na vykurovanie. Od 1. 1. 2014 nadobudol účinnosť nový zákon o ŠFRB, ktorý napriek zložitosti problematiky prináša pre žiadateľov významné benefity. Pri vhodnej kombinácii účelov môže žiadateľ získať úver s veľmi výhodnou úrokovou sadzbou a zároveň za veľmi výhodných podmienok obnoviť naraz celý bytový dom. To je z hľadiska praktického aj finančného pre vlastníkov najlepším riešením.