NOVÝ IZOLANT TWINNER PREDSTAVUJE REVOLÚCIU V ZATEPĽOVANÍ

Výhody výborných tepelnoizolačných vlastností sivého penového polystyrénu sa skombinovali s požiarnou odolnosťou čadičovej vlny. Vznikla tak kombinovaná tepelná izolácia ISOVER TWINNER, ktorá predstavuje izoláciu novej generácie. 

KVALITA POLYSTYRÉNU NA SLOVENSKU JE NA VYSOKEJ ÚROVNI

Tieto údaje vyplývajú z výsledkov projektu Monitoring kvality EPS, ktorý každý rok realizuje Združenie výrobcov, spracovateľov a užívateľov expandovaného polystyrénu na Slovensku (Združenie EPS SR.)Kvalitu expandovaného polystyrénu (EPS) sa na slovenskom trhu vďaka monitoringu kvality darí udržiavať na vysokej úrovni. Podiel nekvalitného polystyrénu, ktorého vlastnosti nezodpovedajú slovenským a európskym normám, sa v porovnaní s rokom 2013 na celkovom objeme testovaných výrobkov znížil o 15 %.

OBNOVA STRECHY BYTOVÉHO DOMU S PREDĹŽENOU ZÁRUKOU

V súčasnosti sa na rekonštrukciu plochých striech bytových domov využívajú kvalitné modifikované asfaltované pásy a ich systémové riešenia. Ak sú dôkladne zapracované, zabezpečia dlhoročnú ochranu strešnej konštrukcie pred nežiaducou vlhkosťou. Pre efektívnu rekonštrukciu plochých striech vyvinula spoločnosť Icopal, ktorá je svetovým lídrom v oblasti ochrany budov, viacero účinných skladieb. Pre kompaktnú obnovu odporúča systémy z modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré dopĺňa poskytovaním predĺžených záruk v rámci Osobnej záruky kvality.

POLYSTYRÉN ROBÍME VĎAKA RECYKLÁCII EŠTE EKOLOGICKEJŠÍM

Expandovaný polystyrén (EPS) je jedným z najčastejšie používaných druhov stavebných izolácii. Sám o sebe je ekologický, pri práci sním však vzniká pomerne veľa odpadu. Polystyrén treba orezávať na rohoch budov, pri oknách, dverách, sokloch a podobne. Polystyrénový odpad bol príťažou pre stavebníkov aj pre životné prostredie. Aj to viedlo ľudí v trnavskom výrobnom závode ISOVER k tomu, aby začali zbierať a recyklovať. 

OBNOVA BUDOV S VYUŽITÍM EXPANDOVANÉHO POLYSTYRÉNU JE PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV EU V OBLASTI KLÍMY A ENERGIE KĽÚČOVÁ

V priebehu tohto roka sa konala pod záštitou slovenského Združenia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu v Bratislave konferencia Európskeho združenia výrobcov EPS (EUMEPS), na ktorej sa zišli zástupcovia výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu z celej Európy, Turecka a Ruska. Hlavnou témou konferencie bol dopad stavieb na životné prostredie, trvalá udržateľnosť stavieb využitím EPS a informácia o uvedení novej značky polystyrénu – airpop®.

SÚČASNÝ NEPRIAZNIVÝ STAV V STAVEBNÍCTVE Z POHĽADU VÝKONU ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU

Na Slovensku zaznamenávame nárast sťažností na chyby a nedostatky dokončených stavieb hlavne u nových budov. Príčinou sú vo väčšine neodbornej činnosti stavebného dozoru, ktorého považuje väčšina obyvateľov za potrebné zlo. Z neodbornej a nezodpovednej činnosti stavebného dozoru sa najčastejšie vyskytujú problémy tečúcich striech, praskanie stavebných konštrukcií, praskanie omietok, vlhkosť a výskyt plesní na stavbách a pod.

Leier ISO 44: S TEHLAMI BUDÚCNOSTI MODERNÁ A BEZPEČNÁ CESTA K ÚSPORÁM

Leier Baustoffe SK predstavuje novinky v najvyššom štandarde brúsených tehál. Nové izolované tehly LeierPLAN 44 iSO a LeierPLAN 44 iSO+ sú najmodernejším a najefektívnejším riešením tak pre nízkoenergetické, ako i pasívne rodinné domy budúcnosti.

TIP NA DARČEK PRE DOMÁCICH MAJSTROV

Dážď, pretrvávajúca vlhkosť či sneh preveria funkčnosť nejedného múru či strechy rodinného domu.

NAJVIAC ÚVEROV SI VLANI BRALI KOŠIČANIA, NAJVYŠŠIE ÚVERY ZASE TRNAVČANIA

Bývanie je vcentre záujmu Slovákov. Uplynulý rok 2014 bol z hľadiska úverovej produkcie v Prvej stavebnej sporiteľni maximálne úspešný. Poskytli sme úvery (stavebné úvery, medziúvery a spotrebiteľské úvery – celková produkcia obchodných zástupcov PSS, a. s., a kooperačných partnerov) za pol miliardy eur. Tradične najviac úverových prostriedkov smerovalo do obnovy, resp. rekonštrukcie súčasného bývania klientov. Ide až o 84 % z celkového objemu. Nasledovala kúpa nehnuteľnosti, po nej nová bytová výstavba a štvoricu uzatvárajú ďalšie stavebné účely.

SLOVÁCI POSTAVILI V RAKÚSKU NÍZKOENERGETICKÝ HOTEL Z DREVA

Výstavba nízkoenergetického hotela v lyžiarskom stredisku Kaprun trvala iba 4 mesiace. Keďže popri stavbe novej budovy prebiehala súbežne aj rekonštrukcia staršej pôvodnej stavby a hlavnými dodávateľmi novej časti boli slovenské firmy, koordinácia a logistika projektu musela prebehnúť na najvyššej úrovni. V januári hotel privítal prvých návštevníkov. 

STYRODUR JE JEDEN, UŽ TAKMER 50 ROKOV!

Styrodur je originál od firmy BASF. Je Vašou prvou voľbou, ak ste projektant, architekt či remeselník a záleží vám na ochrane konštrukcií pre teplom, chladom a vlhkosťou. Styrodur C spĺňa všetky požiadavky v každom klimatickom pásme v Európe a je „zelený“, čiže ekologický šetrný. Styrodur C, to je tradičná nemecká kvalita!

Podobné odporúčané články: