METROLOGICKÁ LEGISLATÍVA V PRAXI

 

Prechod na jednotnú európsku legislatívu je sprevádzaný určitými prechodnými problémami vyplývajúcimi z rozdielnej úrovne požiadaviek „novej “európskej legislatívy a „starej“ legislatívy platnej v SR. Z pohľadu očakávaní firiem SR predstavuje vypustenie neregulovanej sféry meradiel zo zákona o metrológii krok späť, čo sa prejavilo predovšetkým v definovaní požiadaviek na starostlivosť o meranie v regulovanej oblasti vykonávané neurčenými meradlami.