PLOŠNÉ TOPNÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY, BYTY, VEŘEJNÉ A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY – CO NEPODCENIT PŘI NÁVRHU A REALIZACI

Ať už se staví nový objekt nebo je rekonstruován starý rodinný domek po pratetě, vždy stojí na prvním místě touha po co nejpříjemnějším vnitřním prostředí. Prvek, který je nezbytný pro vytvoření vnitřního komfortu v dnešním slova smyslu, je bezpochyby kvalitní topný, případně i chladicí systém, který musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění.

PRÍKLADY REKONŠTRUKCIE ZVISLÝCH ROZVODOV VODY, KANALIZÁCIE A PLYNU V BYTOVÝCH DOMOCH

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsled­ky havarijného stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho

POROTHERM PROFI TI VYŠŠÍ ŠTANDARD PRE OBVODOVÉ STENY

Pri stavbe rodinného domu sa každý stavebník zamýšľa nad tým, aký dom chce vlastne postaviť. Nejde pritom iba o vzhľad domu, ale čoraz viac aj o jeho energetickú náročnosť pri užívaní. Od rozhodnutia, či dom má byť energeticky úsporný,

Podobné odporúčané články: 

PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZDROJA TEPLA

Cieľom príspevku je poukázať na potrebu zvyšovania energetickej hospodárnosti zdrojov tepla pre bytové domy, ako neoddeliteľnú súčasť komplexnej obnovy bytového fondu. Súčasný stav využívania energií už pri jej vzniku vedie odbornú

Kompaktné riešenia pre všetkých

Aj pre vás je vyúčtovanie energií nepríjemným zážitkom? Ak patríte k tým, ktorí sa pravidelne obávajú sumy, ktorá sa na vyúčtovaní objaví, vyberte si modernejší a úspornejší zdroj vykurovania.

ÚSPORA 20 % LEN NA ZÁKLADE SPRÁVNEHO STANOVENIA VÝKONU VYKUROVACIEHO KOTLA – FIKCIA ALEBO REALITA?

Energetická certifikácia budov  vykonávaná  na základe zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov pre všetky stavebné objekty, ktoré boli skolaudované po 1. januári 2008, núti realizovať novostavby s výbornými tepelno-

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K PRÍPRAVE V. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE KOMPLEXNÁ OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2011

Stalo sa už tradíciou, že vyvrcholením aktivít Združenia pre podporu obnovy bytových domov býva v závere roku odborná medzinárodná konferencia. Tá tohtoročná sa nesie v znamení svojho malého jubilea a tak ako piata v poradí bude mať

ÚPRAVA VEREJNÝCH PLAVECKÝCH BAZÉNOV

Verejným plaveckým bazénom je ten bazén, ktorý je určený pre použitie rôznymi skupinami obyvateľstva, medzi ktorými nie sú žiadne rodinné väzby. Účelom verejných bazénov bolo pôvodne prispieť ku zdraviu obyvateľstva. Momentálne majú však