PLOŠNÉ TOPNÉ SYSTÉMY PRO RODINNÉ DOMY, BYTY, VEŘEJNÉ A PRŮMYSLOVÉ OBJEKTY – CO NEPODCENIT PŘI NÁVRHU A REALIZACI

Ať už se staví nový objekt nebo je rekonstruován starý rodinný domek po pratetě, vždy stojí na prvním místě touha po co nejpříjemnějším vnitřním prostředí. Prvek, který je nezbytný pro vytvoření vnitřního komfortu v dnešním slova smyslu, je bezpochyby kvalitní topný, případně i chladicí systém, který musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění.

Použitie regulátora tlakovej diferencie HERZ 4007 vo vykurovacích sústavách

Akú armatúru predstavuje regulátor tlakovej diferencie HERZ 4007?

Aké sú dôvody jej použitia vo vykurovacej sústave?

WAVIN TEMPOWER, ŠTYRI SYSTÉMY PRE STROPNÉ CHLADENIE A SÁLAVÉ VYKUROVANIE

Wavin Tempower je ucelený systém pre nízkoteplotné sálavé vykurovanie a stropné chladenie. Systém sa inštaluje na stropnú, alebo stenovú konštrukciu, pričom je možné jedným a tým istým systémom priestory v zime vykurovať a v lete chladiť.

BAUMIT LEPIACA KOTVA

Vyzerá ako hmoždinka, ale nie je to hmoždinka. Funguje totiž na celkom inom princípe. Hmoždinka je prvok, ktorý upevňuje veci k podkladu mechanicky. Lepiaca kotva je prvok, ktorý je súčasťou lepeného spoja. Presadenie lepených spojov v

Podobné odporúčané články: 

PRE NEDOSTATOČNÚ ÚDRŽBU JE NAJVÄČŠÍ POTENCIÁL ÚSPOR ENERGIÍ V OBNOVE BYTOVÉHO FONDU

Najväčší potenciál úspor energií je v obnove bytového fondu, najmä pre nedostatočnú až zanedbanú údržbu v predchádzajúcich rokoch. Potenciál úspor má aj nová výstavba, vyplýva z návrhu vyhodnotenia plnenia opatrení Koncepcie

Podobné odporúčané články: 

BIOKAPACITA ZEME VERZUS VYUŽÍVANIE BIOMASY NA VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Na prahu 21. storočia si uvedomujeme, že základom prosperity ľudskej spoločnosti sú prírodné zdroje, život udržujúce systémy a ekosystémové služby, ktoré spravidla nie sú nijakou technikou nahraditeľné. Problémom je, že na väčšine

ZLOŽENÉ KOMÍNY FIRMY QATRO, S.R.O. SPOĽAHLIVOSŤ A KVALITA

Už viac ako 18 tisíc spokojných zákazníkov má postavený komín od firmy QATRO, s.r.o. Spišská Nová Ves, na Slovensku, Česku a v Maďarsku. Toľko komínov o priemernej výške 7 m bolo predaných za posledných 5 rokov, pričom za posledné dva

PREHĽAD PONUKY KONDENZAČNÝCH KOTLOV PROTHERM

Z pohľadu užívateľa sú najdôležitejšími vlastnosťami, ktoré má mať dobrý kondenzačný kotol, vysoká účinnosť a komfort pri používaní, ako aj mnohoročná životnosť a ľahká obsluha. Na uľahčenie práce inštalatéra by sa mal dať kotol pohodlne zapojiť

MOŽNOSTI VYUŽITIA BYTOVÝCH ODOVZDÁVACÍCH STANÍC TEPLA PRI OBNOVE BYTOVÉHO FONDU

Pri obnove bytového fondu sa často stretávame s požiadavkou odberateľov tepla – užívateľov jednotlivých bytov, aby sa dodávka tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody merala priamo v mieste pripojenia bytu. Tejto požiadavke sa najviac

Flexibilné a komfortné regulátory

Nevyhnutnou súčasťou moderných vykurovacích systémov sú regulačné systémy. Maximálnu efektívnosť prinášajú nové moderné regulátory s komunikačným rozhraním eBUS značky Vaillant. Pomocou nového priestorového termostatu calorMATIC 370