P3 má pre expanziu svojich zákazníkov v Európe pripravené pozemky o rozlohe 1,8 miliónov m2

Zázemie pre e-commerce, automobilky, linka na výrobu nábytku, obchod s hudobnými nástrojmi alebo najnovšia móda z Milána, to všetko sa nachádza v parkoch P3 po celej Európe. Sieť P3 parkov tvorí 185 priemyselných nehnuteľností v deviatich európskych krajinách. Len v minulom roku P3 postavila 15 nových budov, celková zastavaná plocha odpovedá 3,9 miliónom m2. Pre budúci rozvoj P3 disponuje pozemkami o rozlohe 1,8 miliónov m2, ktoré využije pre ďalšie expanzie svojich klientov.  

NIČ NIE JE JEDNODUCHÉ...

 

V tejto reportáži vám chceme predstaviť obyčajný bytový dom, ktorý sa rozhodol začať s obnovou netradičným spôsobom – bez úverov. Navýšením fondu opráv sa im úspešne poradilo splniť prvú z plánovaných etáp – výmenu okien v spoločných

Závery a odporúčania z konferencie MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD – 2. ročník

Motto konferencie :

Voda - zohráva v živote človeka nesmierne dôležitú úlohu, a to od vnútromatičného vývoja, až do jeho smrti. Je len na nás,

ANALÝZA VETRANIA V BYTE

3.časť

Z dôvodu zníženia tepelnej straty v byte a aj z dôvodu opotrebovania pôvodných drevených okien majitelia bytov najčastejšie vymenia pôvodné drevené okná za nové plastové. Tým znížia spotrebu energie v domácnosti a zároveň zvýšia komfort bývania. Nové plastové okná sú však tesné

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA OBNOVY PLOCHÝCH STRIECH Z HĽADISKA ZVIAZANEJ ENERGIE A EMISIÍ CO2

Výstavba a prevádzka budov sú hlavnými spotrebiteľmi materiálových a energetických zdrojov a významnými znečisťovateľmi životného prostredia, a to nielen v období realizácie budov, ale v priebehu všetkých fáz ich existencie. V rámci celého

VYKUROVANIE 2011 19. medzinárodná konferencia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava usporiadali v dňoch 28.2.-4.3. 2011 v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch 19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011.

CECHOVÉ DNI 2011

Zástupcovia Kancelárie Cechu strechárov Slovenska sa už po ôsmy krát vydali spolu so zástupcami našich partnerských členov – firiem: PUREN GmbH - JITRANS TRADE s.r.o.

Aqua-therm Nitra 2011 – najväčšia výstava TZB naozaj pre odborníkov

Aqua-therm Nitra je najväčším slovenským veľtrhom v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, sanity, meracej a regulačnej techniky i alternatívnych zdrojov energie.

PROCOM s.r.o. prevzala na výstave Aqua-therm v Nitre prestížne ocenenie: „Firma roka 2010“

Prestížne ocenenie časopisu: Plynár – vodár – kúrenár získala za rok 2011 spoločnosť PROCOM s.r.o.  Slávnostné odovzdanie  tejto ceny sa uskutočnilo  počas výstavy Aqua - therm 2011 v Nitre. Ocenenie si z rúk vydavateľa prevzal JUDr. Marián Chovanec, konateľ spoločnosti.  

Vývoj v oblasti označovania nebezpečných látok

Nebezpečné látky sa nachádzajú na mnohých pracoviskách. Nedávnym prieskumom bolo zistené, že 16 % pracovníkov v Európe uvádza,  že manipuluje s nebezpečnými výrobkami a 22 % je vystavených toxickým výparom [1]. Nebezpečné látky