Åkeho príbeh: Za polárnym kruhom má teplo doma aj v práci

Kráľovstvo snehu a mrazu. Tak by sa dalo nazvať najchladnejšie miesto vo Švédsku, ktoré leží 235 km za severným polárnym kruhom.


Ide o meteorologickú stanicu v Naimakke, ktorú obýva iba jeden jediný človek, 80-ročný meteorológ Åke. Každý deň zaznamenáva miestne poveternostné podmienky, teplomery tu niekedy ukazujú aj - 40 °C. Život tu rozhodne nie je ľahký a Åke veľmi dlho uvažoval, ako ho zlepšiť. „Bol som osamelý, málokedy som mal návštevu,“ priznáva.

ZÁKLADNÉ MINIMUM CERTIFIKOVANÉHO KONTAKTNÉHO ZATEPĽOVACIEHO SYSTÉMU

Maximálny úžitok z výhod, ktoré prináša zateplenie, pocítia obyvatelia budov v prípade, že je vyhotovený z kvalitných komponentov a zabudovaný licencovanou realizačnou firmou. Riešením je zatepľovanie certifikovaným kontaktným

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., zmierňuje dopady povodní

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., opäť  podáva pomocnú ruku občanom, ktorí potrebujú finančné prostriedky na odstraňovanie následkov povodní.

ROTO střešní okna s.r.o. úspěšně otevřelo v Praze nové školicí středisko RotoKampus

Ve čtvrtek 16.6.2011 bylo slavnostně otevřeno školicí středisko RotoKampus v nových prostorách společnosti ROTO střešní okna s.r.o. na Průmyslové ulici 1306/7 v Praze.

HYGIENICKÉ KRITÉRIÁ A ODPORÚČANÉ HODNOTY PRE NAVRHOVANIE SYSTÉMOV TECHNIKY PROSTREDIA BUDOV

Každý z nás má právo na zdravé životné a pracovné podmienky. Keďže väčšinu svojho času (až 90 %) trávime priamo v prostredí budov, je dôležité zabezpečiť takú kvalitu tohto prostredia, aby nebolo ohrozené zdravie, znížená pracovná

VÁPENNÉ HOSPODÁRSTVO V PREVÁDZKACH ÚPRAVNÍ VÔD

Využitie vápenného mlieka je významným technologickým postupom pri úprave pitnej, priemyselnej aj odpadovej vody. Skladovanie vápenného hydrátu, príprava a dávkovanie vápenného mlieka je spojené s viacerými technicko-technologickými

Podobné odporúčané články: 

KOMPLETNE, ÚČINNE A TRVALO UDRŽATEĽNE

Motto spoločnosti Viessmann k hlavnému svetovému veľtrhu energetickej a klimatizačnej techniky ako aj obnoviteľných zdrojov energie ISH 2011 bolo veľmi stručné: Kompletne, účinne a tr

STRUČNÝ POHĽAD NA GEOPOLYMÉRY AKO PERSPEKTÍVNE STAVEBNÉ MATERIÁLY

 

Stále vysoký dopyt po betóne ako po tradičnom stavebnom materiáli vedie aj k zvýšenej potrebe portlandského cementu. Z výroby jednej tony portlandského cementu sa do ovzdušia dostane približne jedna tona CO2. Oxid uhličitý, ako je známe,

Kompletný systém tepelných čerpadiel

 

Znižovať prevádzkové náklady rodinného domu možno nielen zatepľovaním a výmenou okien. K zníženiu energetickej spotreby tepla a efektívnej úspore možno významne prispieť aj inštaláciou tepelného čerpadla. Predstavujú totiž sľubnú

Podobné odporúčané články: 

FINANCOVANIE PROJEKTOV OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V KOMUNÁLNEJ SFÉRE

Dexia banka Slovensko a.s. je lídrom na trhu financovania energetických projektov samospráv a má dlhoročné skúsenosti s