Fasáda ako kľúčový dizajnový prvok domu

Fasáda nie je len vonkajší obal domu alebo budovy. Fasáda umožňuje architektúre stavby vyniknúť a získať jedinečnosť definovanú vaším vkusom a osobnosťou. Rastúca obľuba zaujímavých riešení fasád ale nie je žiaden módny výstrelok, fasády domov si ľudia skrášľovali maľbami a ornamentmi dlhé stáročia. Moderné technológie a inovatívne riešenia však hranice možností pri dizajne fasád výrazne posunuli.

Nové priestorové termostaty pre polozapustenú montáž

Pred dvoma rokmi uviedla firma Siemens, div. Building Technologies na trh prvé termostaty určené pre polozapustenú montáž pre fan-coilové a VAV aplikácie. Úspech týchto termostatov vyvolal množstvo otázok zo strany zákazníkov ohľadom ďalšieho rozširovania radu polozapustených priestorových termostatov. Odpoveďou sú v súčasnosti uvádzané na trh priestorové termostaty určené pre vykurovanie - RDD310 a RDE410.

 

Sedem najväčších mýtov o zatepľovaní

1. Časť

Zateplenie bytového domu je dnes už všeobecne prijímané ako základný, nevyhnutný a veľmi prospešný krok k vylepšeniu finančnej a energetickej bilancie bytového domu. Tisícky kvalitne zateplených bytových domov preukázali, že zateplenie je naozaj výhodný krok v živote domu.

Termodiagnostika bytových domov

Časť 2. (okná, užívanie bytov)

V minulom čísle sme sa pozreli na využitie termovíznej kamery pri diagnostike fasád bytových domov. Ukázali sme si teplotné pole fasád s rôznymi typmi zatepľovacích systémov a upozornili sme na niekoľko detailov predovšetkým pri balkónoch a lodžiách. V tejto

ÚVOD DO PROBLEMATIKY ODSTRÁNENIA SYSTÉMOVÝCH PORÚCH PANELOVÝCH DOMOV PRED ICH OBNOVOU

23.02.2011 08:00

Odborný seminár je zameraný na prípravu stavebných dozorov pre riešenie problémov odstránenia systémových porúch panelových domov pred obnovou.

Miesto konania: 
Úrad SKSI Bratislava; Mýtna 29
Organizátor: 
INŽINIERSKE KONZULTAČNÉ STREDISKO SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV a SlOVENSKÁ ASOCIÁCIA STAVEBNÝCH DOZOROV A ODBORNE SPÔSOBILÝCH OSÔB USKUTOČŇUJÚCICH STAVBY.
Kontakt: 
sksi@sksi.sk, sekretariat@sasdars.sk; sekretariat@sasdars.sk

Nové termovízne kamery testo 875 a testo 881

V príspevku je predstavená nová generácia termovíznych kamier testo 875 a testo 881. Autor popisuje konštrukciu a základné charakteristiky kamier testo. V ďalšej časti sú uvedené niektoré vybrané aplikácie kamier pri posudzovaní anomálií a poškodených miest

Legislatívne požiadavky na výmenu vzduchu v budovách

Na Slovensku je v platnosti Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 259/2008 z 18. júna 2008, ktorá pojednáva o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.

Laufen - nová farba pre „dOt“

Po bielej prichádza nevšedná antracitová v matnom vyhotovení, vychádzajúca zo súčasného trendu v dizajne interiérov. Nová avantgardná kolekcia Il Bagno Alessi dOt od holandského architekta a individualistu Wiela Aretsa dodržiava pôvodný zámer kúpeľne.