Kráľovná medzi strechami

Ak ste zástancami klasickej strešnej krytiny, pravdepodobne sa rozhodujete medzi dvoma základnými materiálmi - betónom alebo keramikou. Zatiaľ čo pri betónovej streche dostanete dlhodobú odolnosť strechy s keramikou si môžete dopriať reprezentatívnejší a hladší povrch strechy. Nová minerálna strešná krytina od Bramacu však ponúka najlepšie z oboch materiálov.

CERTIFIKÁCIA VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY CEMENTOM STMELENÝCH HYDRAULICKÝCH ZMESÍ PRE PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Od 1.2.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. V prílohe 1 tejto vyhlášky

Podobné odporúčané články: 

Materiálové možnosti při akumulaci a ohřevu teplé užitkové vody

V posledních letech se klade čím dál větší důraz na snižování energetické náročnosti budov.

ÚVERY NA BÝVANIE S NÍZKYM ÚROKOM

Približne polovica Slovákov žije v bytových domoch. Je samozrejmé, že sa zaujímajú nielen o kvalitu svojho vlastného bytu, ale tiež bytovky, ktorej je ich byt súčasťou.

BETÓN PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (BIELE VANE)

 

Príspevok približuje požiadavky na betón (výber z predbežného textu k 10.1.2011), ktoré budú uvedené v pripravovanej smernici pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane). Smernica vzniká z iniciatívy SKSI, ktorá bude zároveň jej vydavateľom.

Pozvánka na odborný seminár - komplexná obnova bytových domov

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a Združenie pre podporu obnovy bytových domov Vás pozývajú na odborný seminár.

BEZPEČNÁ A MODERNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA ABB

Ako jedna zo svetových špičiek na trhu s výrobkami pre domácu elektroinštaláciu pomáhame našim zákazníkom efektívne využívať elektrickú energiu a zvyšovať jej bezpečnosť pre konečných

BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU KVALITA UKRYTÁ POD DLAŽBOU A OBKLADOM

Lepenie obkladov a dlažieb je vo výstavbe finálna úprava mnohých povrchov v interiéri aj v exteriéri.

Ekologické a ekonomické riešenie pre každú domácnosť

Výber vhodného zdroja tepla pre domácnosť je rozhodnutie na dlhý čas.

Podobné odporúčané články: 

PREPRAVA ZEMNÉHO PLYNU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

 

Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prepravy zemného plynu v požadovanom množstve a čase odberateľom musí byť jeho preprava riadená efektívne. Z tohto dôvodu musí byť jeho preprava neustále sledovaná a kontrolovaná plynárenským

CECHOVÉ DNI 2011

Zástupcovia Kancelárie Cechu strechárov Slovenska sa už po ôsmy krát vydali spolu so zástupcami svojich partnerských členov – firiem: PUREN GmbH – JITRANS TRADE s.r.o.