Åkeho príbeh: Za polárnym kruhom má teplo doma aj v práci

Kráľovstvo snehu a mrazu. Tak by sa dalo nazvať najchladnejšie miesto vo Švédsku, ktoré leží 235 km za severným polárnym kruhom.


Ide o meteorologickú stanicu v Naimakke, ktorú obýva iba jeden jediný človek, 80-ročný meteorológ Åke. Každý deň zaznamenáva miestne poveternostné podmienky, teplomery tu niekedy ukazujú aj - 40 °C. Život tu rozhodne nie je ľahký a Åke veľmi dlho uvažoval, ako ho zlepšiť. „Bol som osamelý, málokedy som mal návštevu,“ priznáva.

Materiálové možnosti při akumulaci a ohřevu teplé užitkové vody

V posledních letech se klade čím dál větší důraz na snižování energetické náročnosti budov.

ÚVERY NA BÝVANIE S NÍZKYM ÚROKOM

Približne polovica Slovákov žije v bytových domoch. Je samozrejmé, že sa zaujímajú nielen o kvalitu svojho vlastného bytu, ale tiež bytovky, ktorej je ich byt súčasťou.

BETÓN PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (BIELE VANE)

 

Príspevok približuje požiadavky na betón (výber z predbežného textu k 10.1.2011), ktoré budú uvedené v pripravovanej smernici pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane). Smernica vzniká z iniciatívy SKSI, ktorá bude zároveň jej vydavateľom.

Pozvánka na odborný seminár - komplexná obnova bytových domov

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a Združenie pre podporu obnovy bytových domov Vás pozývajú na odborný seminár.

BEZPEČNÁ A MODERNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA ABB

Ako jedna zo svetových špičiek na trhu s výrobkami pre domácu elektroinštaláciu pomáhame našim zákazníkom efektívne využívať elektrickú energiu a zvyšovať jej bezpečnosť pre konečných

BAUMIT BAUMACOL – PROGRAM PRE OBKLADY A DLAŽBU KVALITA UKRYTÁ POD DLAŽBOU A OBKLADOM

Lepenie obkladov a dlažieb je vo výstavbe finálna úprava mnohých povrchov v interiéri aj v exteriéri.

Ekologické a ekonomické riešenie pre každú domácnosť

Výber vhodného zdroja tepla pre domácnosť je rozhodnutie na dlhý čas.

Podobné odporúčané články: 

PREPRAVA ZEMNÉHO PLYNU NA ÚZEMÍ SLOVENSKA

 

Pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prepravy zemného plynu v požadovanom množstve a čase odberateľom musí byť jeho preprava riadená efektívne. Z tohto dôvodu musí byť jeho preprava neustále sledovaná a kontrolovaná plynárenským

CECHOVÉ DNI 2011

Zástupcovia Kancelárie Cechu strechárov Slovenska sa už po ôsmy krát vydali spolu so zástupcami svojich partnerských členov – firiem: PUREN GmbH – JITRANS TRADE s.r.o.

ÚSPORA BYTOVÉHO DOMU S BIVALENTNÝM VYKUROVANÍM

Ceny energií nútia spotrebiteľov vymýšľať riešenia, ktoré by im mesačné účty znížili. Výrobcovia sledujú ich požiadavky a zároveň nutnosť využívať obnoviteľné zdroje. Tak sa do popredia dostáva bivalentné, alebo až trivalentné vykurovanie, pri