Každý rok počet alergikov na svete stúpa

Svetový deň alergií si pripomíname každý rok 8. júla. Alergické ochorenia patria v súčasnosti k najviac rozšíreným ochoreniam v Európe a každoročne počet ľudí trpiacich alergiou stúpa aj na Slovensku. 

PROBLEMATIKA KOMBINACE SOLÁRNÍCH SOUSTAV S KOTLI NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

 

Příspěvek popisuje problematiku spojení solárních tepelných soustav s kotli na spalování biomasy – typově a teplotně odlišných zdrojů tepelné energie, do funkčního celku soustavy vytápění. Detailněji se pak věnuje doporučeným zapojením těchto soustav, požadavkům na typ a objem akumulačních nádrží a dále zpřehledňuje požadavky na měření a regulaci otopných soustav s těmito zdroji tepelné energie.

OTEVŘENÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SÍTĚ CZT

Koncem roku 2010 byl dokončen a předán modernizovaný systém řízení a monitorování tepelného a energetického hospodářství ve slovenském Trenčíně. Cílem rekonstrukce bylo vytvořit jednotný a efek­tiv­ní systém měření a regulace, který by umožnil nejen přímo monitorovat a ovládat všechny zdroje tepla (kotelny) a předávací stanice v systému,

ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V BETONÁRNI

Pri plnení úloh v oblasti ochrany životného prostredia na betonárňach sa stretávame s pomerne častým nedostatkom v podobe neinformovanosti strojníkov o základných princípoch prevencie znečistenia. Nevyhnutnou úlohou vedúcich pracovníkov

Nová dimenzia sanitárnej techniky – SANILIFE by SFA

Spoločnosť SFA SANIBROY uviedla na trh pod značkou SANILIFE® revolučné výrobky, ktoré posúvajú vybavenie WC a kúpeľní na novú úroveň.

Riešenia pre ploché strechy

Naše verejné budovy i bytové domy dostávajú v poslednom čase nový šat a oprava striech je jednou z najvýznamnejších investícií v rámci plánovaných rekonštrukčných prác. Ak sa však na streche začnú tvoriť kaluže stojatej vody a vodou

STN 73 6123:2010 STAVBA VOZOVIEK. CEMENTOBETÓNOVÉ KRYTY – INFORMÁCIA O ZMENÁCH

Od septembra 2010 bola do sústavy slovenských technických noriem zavedená revízia normy  STN 73 6123. Predmetom revízie normy bolo predovšetkým:

Užívaj si života, gabotherm je istota!

V priebehu októbra sa v 7 slovenských mestách uskutoční prezentačná akcia spoločnosti KKH, ktorá je výhradným distribútorom podlahového vykurovania  s rúrkami gabotherm pod názvom: „Užívaj si života, gabotherm je istota“. Celý

AUSTROFLEX FLEXIBILNÉ PREDIZOLOVANÉ POTRUBNÉ SYSTÉMY

Sekundárne rozvody, využitie odpadného tepla z bioplynových staníc, termálna voda a iné aplikácie

Plastové predizolované potrubia si za posledných pár rokov našli svoje významné miesto v rámci realizácie tepelných