Každý rok počet alergikov na svete stúpa

Svetový deň alergií si pripomíname každý rok 8. júla. Alergické ochorenia patria v súčasnosti k najviac rozšíreným ochoreniam v Európe a každoročne počet ľudí trpiacich alergiou stúpa aj na Slovensku. 

ENERGETICKY EFEKTÍVNA REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA A CHLADENIA V REHAU

 

Rastúce ceny energií a prevádzkových nákladov vedú rozumných majiteľov starších budov k nevyhnutnému rozhodnutiu – k rekonštrukcii. Cieľom takejto rekonštrukcie však nie je len uviesť budovu do solídneho stavu.

PREDSTAVUJEME VÁM: SBD PÚCHOV

Jedným z úspešných stavebných bytových družstiev na Slovensku je SBD Púchov. Stavebné bytové družstvo sa zaoberá v prevažnej väčšine správou bytových domov, je členom Slovenského zväzu bytových družstiev a v súčasnosti sa môže

OXIDY DUSÍKA VZNIKAJÚCE PRI SPAĽOVANÍ DENDROMASY

Aj napriek tomu, že sú emisné faktory pri spaľovaní biomasy u rady škodlivín nižšie než pri spaľovaní fosílnych palív, spaľovaním v nevhodných kúreniskách alebo nevhodným spôsobom, môžu byť emisie škodlivín oveľa vyššie ako uvádzajú výrobcovia či odborná literatúra.

Podobné odporúčané články: 

PORUCHY PODLAH SOUVISEJÍCÍ S VLHKOSTÍ

Příspěvek krátce popisuje úlohu a nezbytnost vody v podlahových potěrech a uvádí příklady poruch podlah způsobených vlhkostí.

BETONOVÉ PRŮMYSLOVÉ PODLAHY

 

Příspěvek se zabývá problematikou provádění betonových průmyslových podlah, zejména se zřetelem na vliv technologie betonu při provádění a některá ustanovení příslušných betonářských norem.

Novinky 2011 SFA SANIBROY CZ

Spoločnosť SFA-SANIBROY uviedla na trh niekoľko noviniek vhodne doplňujúcich existujúcu produktovú radu.

Kým zaspievate bazénu uspávanku...

Leto je už za nami a tí z nás, ktorí si ho užili aj v pohodlí domáceho bazéna, budú musieť pomaly pripraviť „svojho vodného miláčika“ na zimný spánok. Nie je to vôbec zložité, avšak je to veľmi dôležitý krok, ktorý netreba podceniť, aby sa vám

Podobné odporúčané články: 

JESENNÝ KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV SO ZĽAVOU – 200 €

Jesenný kurz: Manažér správy budov bude tohto roku jedinečný vďaka sponzorskej zľave od Prvej stavebnej sporiteľne, a.s., ktorá pripravila pre prvých 25 účastníkov darček – zľavu z úč

ARCHITEKTONICKÁ IDENTITA ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

Identita je vlastnosť toho čo je identické, teda rovnaké, zhodné, i keď rôznym spôsobom vnímané alebo nazývané. Identita však zároveň pomenúva vlastnosť toho čo je jedinečné, individuálne, neopakovateľné. Zvykli sme si, že ak architektúre