VODA PRE MODERNÉ BUDOVY

Nový pojem, či skôr spresnenie pojmu „premena infraštruktúry na modrú“ v modernom informačnom veku je výrazom udržateľného rozvoja spoločnosti. Správy o nedostatku vody a rekordné stúpanie teplôt v dôsledku klimatických zmien sú stále častejšie. Náklady na vodohospodárske stavby každým rokom dramaticky stúpajú. Tieto, ako aj ďalšie aspekty, nás vedú k aktívnemu využívaniu alternatívnych zdrojov vody.

Za slnko sa neplatí

Na ohrev teplej vody a vykurovanie míňame každý mesiac značnú sumu peňazí. Ak tiež patríte medzi ľudí, ktorým sa na účtoch za energie pravidelne objavujú horibilné čísla, zvážte kúpu ekologického riešenia. Za slnečnú energiu, vzduch či zem

PODTLAKOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM REVEL Z TRUBEK PEX 32 X 3,6 MM

Koncem roku 2010 byl kolaudován po dvouletém zkušebním provozu výrobně obchodní objekt firmy REVEL na okraji Příbrami. Jedná se o monolitický bezprůvlakový skelet s roztečí sloupů 6x9m a plochou, bezespádovou,  krystalicky těsněnou železobetonovou střechou s

ANALÝZA FAKTOROV OKOLIA OVPLYVŇUJÚCICH NÁVRH EFEKTÍVNEHO A KVALITNÉHO SYSTÉMU PRE ZACHYTÁVANIE ZRÁŽKOVEJ VODY Z POVRCHOVÉHO ODTOKU

Naliehavou otázkou tohto tisícročia je hospodárenie s vodnými zdrojmi. Celosvetovým problémom je nárast populácie a s tým súvisiace zvyšovanie potrieb pitnej vody. Z tohto dôvodu sa hľadajú nové spôsoby efektívneho využívania zdrojov pitnej, ale

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY – PROVÁDĚNÍ

1.časť

Příspěvek se zabývá problematikou provádění betonových průmyslových podlah. V úvodní části se okrajově zaobírá

AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII OBJEKTU

Možno sa niektorí z vás rozhodujete vo vašom bytovom dome realizovať termostatizáciu alebo vykonať hydraulické vyregulovanie systému ÚK a neviete, ako máte postupovať alebo na koho sa obrátiť. O radu, ako správne postupovať a aké

Podobné odporúčané články: 

VYKURUJTE EFEKTÍVNEJŠIE S DVOMA ZDROJMI TEPLA

Ceny energií nútia spotrebiteľov vymýšľať riešenia, ktoré by im mesačné účty znížili. Výrobcovia sledujú ich požiadavky a zároveň nutnosť využívať obnoviteľné zdroje. Tak sa do popredia dostáva bivalentné, alebo až trivalentné vykurovanie, pri

PROBLEMATIKA ZHOTOVOVANIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE NOVEJ NORMY STN EN 13670

Nová norma STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií nadobudla platnosť od mája 2010. Táto norma je poslednou z nových (európskych) noriem, ktorá dopĺňa kompletnú schému normových predpisov v oblasti betónu a betónového

Podobné odporúčané články: 

MINIMALIZÁCIA SPOTREBY PLATENEJ ENERGIE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY BAUMIT

O užitočnosti zateplenia v období, kedy platby za energie spotrebujú značnú časť rodinného rozpočtu, netreba asi nikoho presviedčať. Zatepľovať proste treba.

Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov

Dobre navrhnuté novostavby rodinných domov sa právom hrdia vynikajúcimi tepelno -izolačnými vlastnosťami a ich tepelné straty sú preto takmer vždy menšie ako 15 kW.