Åkeho príbeh: Za polárnym kruhom má teplo doma aj v práci

Kráľovstvo snehu a mrazu. Tak by sa dalo nazvať najchladnejšie miesto vo Švédsku, ktoré leží 235 km za severným polárnym kruhom.


Ide o meteorologickú stanicu v Naimakke, ktorú obýva iba jeden jediný človek, 80-ročný meteorológ Åke. Každý deň zaznamenáva miestne poveternostné podmienky, teplomery tu niekedy ukazujú aj - 40 °C. Život tu rozhodne nie je ľahký a Åke veľmi dlho uvažoval, ako ho zlepšiť. „Bol som osamelý, málokedy som mal návštevu,“ priznáva.

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA OBNOVY PLOCHÝCH STRIECH Z HĽADISKA ZVIAZANEJ ENERGIE A EMISIÍ CO2

Výstavba a prevádzka budov sú hlavnými spotrebiteľmi materiálových a energetických zdrojov a významnými znečisťovateľmi životného prostredia, a to nielen v období realizácie budov, ale v priebehu všetkých fáz ich existencie. V rámci celého

VYKUROVANIE 2011 19. medzinárodná konferencia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava usporiadali v dňoch 28.2.-4.3. 2011 v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch 19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011.

CECHOVÉ DNI 2011

Zástupcovia Kancelárie Cechu strechárov Slovenska sa už po ôsmy krát vydali spolu so zástupcami našich partnerských členov – firiem: PUREN GmbH - JITRANS TRADE s.r.o.

Aqua-therm Nitra 2011 – najväčšia výstava TZB naozaj pre odborníkov

Aqua-therm Nitra je najväčším slovenským veľtrhom v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, sanity, meracej a regulačnej techniky i alternatívnych zdrojov energie.

PROCOM s.r.o. prevzala na výstave Aqua-therm v Nitre prestížne ocenenie: „Firma roka 2010“

Prestížne ocenenie časopisu: Plynár – vodár – kúrenár získala za rok 2011 spoločnosť PROCOM s.r.o.  Slávnostné odovzdanie  tejto ceny sa uskutočnilo  počas výstavy Aqua - therm 2011 v Nitre. Ocenenie si z rúk vydavateľa prevzal JUDr. Marián Chovanec, konateľ spoločnosti.  

Vývoj v oblasti označovania nebezpečných látok

Nebezpečné látky sa nachádzajú na mnohých pracoviskách. Nedávnym prieskumom bolo zistené, že 16 % pracovníkov v Európe uvádza,  že manipuluje s nebezpečnými výrobkami a 22 % je vystavených toxickým výparom [1]. Nebezpečné látky

Komplexná obnova bytového domu

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. v spolupráci s poradenskou agentúrou JUDr. Bohuslava Švamberka, zorganizovali 7.2.2011 v Košiciach prvý seminár na tému: Komplexná obnova bytového domu.

 

Využitie rekuperačného výmenníka tepla pri vetraní v bytových domoch

V súčasnosti sa stáva prioritou šetrenie energií, ktoré je zapríčinené celosvetovým tlakom na znižovanie potreby energie.

Zelené palivo z rias, opäť diskutovaná alternatíva pre vykurovanie?

 

Skutočnosť, že Spojené štáty americké sú veľmi závislé na rope, je dobre známa. Avšak už menej sa vie o tom, že jej použitie na výrobu palív pre automobily je len zlomkom skutočnej potreby. Ropa sa používa ako kvapalné palivo pre výrobu elektrickej energie a v domácnostiach hlavne pre vykurovanie. V roku 1978 ceny palív vyleteli na Newyorskej burze nahor a vlády západných krajín hľadali