VODA PRE MODERNÉ BUDOVY

Nový pojem, či skôr spresnenie pojmu „premena infraštruktúry na modrú“ v modernom informačnom veku je výrazom udržateľného rozvoja spoločnosti. Správy o nedostatku vody a rekordné stúpanie teplôt v dôsledku klimatických zmien sú stále častejšie. Náklady na vodohospodárske stavby každým rokom dramaticky stúpajú. Tieto, ako aj ďalšie aspekty, nás vedú k aktívnemu využívaniu alternatívnych zdrojov vody.

NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

 

Při návrhu střech je rozhodující tepelně technický návrh střešní skladby, správná volba použitých materiálů, bezchybný technologický postup a správný návrh a provedení detailů střechy. Návrh střešních plášťů je velice náročný z hlediska

Kto „získa“ novelou zákona o stavebnom sporení?

Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení sa bude počas 19 rokov svojej existencie meniť už po 16-krát.

SPÁJA NÁS ZÁUJEM O KVALITU (Informácie o činnosti združenia SLOVENERGOokno)

Združenie SLOVENERGOokno bolo založené v roku 2008 ako nástupca svojich predchodcov združení SLOVOKNO a ENERGOkno, pričom združenie SLOVOKNO malo tradíciu viac ako desiatich rokov

Podobné odporúčané články: 

CERTIFIKÁCIA VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY CEMENTOM STMELENÝCH HYDRAULICKÝCH ZMESÍ PRE PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Od 1.2.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. V prílohe 1 tejto vyhlášky

Podobné odporúčané články: 

Materiálové možnosti při akumulaci a ohřevu teplé užitkové vody

V posledních letech se klade čím dál větší důraz na snižování energetické náročnosti budov.

ÚVERY NA BÝVANIE S NÍZKYM ÚROKOM

Približne polovica Slovákov žije v bytových domoch. Je samozrejmé, že sa zaujímajú nielen o kvalitu svojho vlastného bytu, ale tiež bytovky, ktorej je ich byt súčasťou.

BETÓN PRE VODONEPRIEPUSTNÉ BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE (BIELE VANE)

 

Príspevok približuje požiadavky na betón (výber z predbežného textu k 10.1.2011), ktoré budú uvedené v pripravovanej smernici pre vodonepriepustné betónové konštrukcie (biele vane). Smernica vzniká z iniciatívy SKSI, ktorá bude zároveň jej vydavateľom.

Pozvánka na odborný seminár - komplexná obnova bytových domov

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku a Združenie pre podporu obnovy bytových domov Vás pozývajú na odborný seminár.

BEZPEČNÁ A MODERNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA ABB

Ako jedna zo svetových špičiek na trhu s výrobkami pre domácu elektroinštaláciu pomáhame našim zákazníkom efektívne využívať elektrickú energiu a zvyšovať jej bezpečnosť pre konečných