Åkeho príbeh: Za polárnym kruhom má teplo doma aj v práci

Kráľovstvo snehu a mrazu. Tak by sa dalo nazvať najchladnejšie miesto vo Švédsku, ktoré leží 235 km za severným polárnym kruhom.


Ide o meteorologickú stanicu v Naimakke, ktorú obýva iba jeden jediný človek, 80-ročný meteorológ Åke. Každý deň zaznamenáva miestne poveternostné podmienky, teplomery tu niekedy ukazujú aj - 40 °C. Život tu rozhodne nie je ľahký a Åke veľmi dlho uvažoval, ako ho zlepšiť. „Bol som osamelý, málokedy som mal návštevu,“ priznáva.

Ventily, kohúty a pohony Siemens - zmiešavacie a regulačné sady

Spoločnosť Siemens s.r.o., divízia Building Technologies rozširuje ponuku ventilov a pohonov pre systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie. Okrem výberu jednotlivých ventilov, kohútov a príslušných pohonov ponúka možnosť dodávok

CHEMIA CEMENTU I BETONU - informácia o knihe

Počas konferencie DNI BETONU 2010 vo Wisle v Poľsku v októbri 2010 bola uvedená medzi vedeckú komunitu a odbornú verejnosť monografia „Chemia cementu i betonu“ autora prof. dr.inž.hab. Wiesława Kurdowského. 

PRVÝ TOHOROČNÝ KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV PREBIEHA V MODRE

 

Trojročná história akreditovaného kurzu Manažér správy budov nastúpila v týchto dňoch do svojej ďalšej etapy. V tomto roku sa  prvý kurz koná v Modre. 21 účastníkov kurzu zasadlo a zahájilo svoje štúdium 31.1.2011. Ak všetci úspešne zvládnu štúdium začiatkom marca by mali získať osvedčenie o absolvovaní tohto akreditovaného kurzu, čím sa zaradia medzi plne

Stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím solárnych kolektorov: modelový príklad

 

Obsahom príspevku je stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím obnoviteľného zdroja energie na modelovom príklade, ktorým je jednopodlažný rodinný dom typu bungalov. Ako obnoviteľný zdroj energie budeme uvažovať solárne kolektory navrhnuté len pre systém prípravy teplej vody.

Vykurovanie a vetranie domov

22.02.2011
03.03.2011

Organizátor: 
K K H spol. s r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, fax: 02/4820 0822, www.kkh.sk
Kontakt: 
kkh@kkh.sk 02/4820 0802

VYKUROVANIE 2011 19. medzinárodná konferencia

28.02.2011
04.03.2011

Organizátor: 
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - Katedrou TZB
Kontakt: 
s.sufliarska@gmail.com, sstp@stonline.sk +421 903 562 108 , +421 2 5556 7748,

Predizolované potrubie FLEXALEN

Flexalen 600 je plastový predizolovaný potrubný systém s rúrkou pre médium z polybuténu a izolačnou vrstvou z flexibilnej polyetylénovej peny s uzavretou bunkovou štruktúrou a vonkajším plášťom z tvrdeného polyetylénu. Potrubie je možné použiť pre rozvody vykurovania, teplej a studenej ale aj termálnej vody, a to až do teploty 95 °C a tlaku 8 bar.

Ochráňte stavbu pred vlhkom a vodou

Zaostrili sme na strechu a spodnú časť stavby, pretože práve tieto partie si z hľadiska izolácie od vody a vlhkosti zaslúžia zvýšenú pozornosť.

Emisie vznikajúce pri spaľovaní dreva

Problematika životného prostredia sa stáva fenoménom, ktorý ma existenčný význam. V poslednej dobe, sa táto fráza či veta opakuje čoraz častejšie a nie je to bezdôvodne. V ostatných rokoch môžeme častejšie počuť, ale aj sa dočítať o globálnom otepľovaní Zeme, o skleníkovom efekte a o nutnosti znižovania skleníkových plynov, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť atmosféru Zeme a tým aj klimatické zmeny, ale aj o oxide uhličitom. Jednoznačná odpoveď na nejasnosti okolo klimatických zmien Zeme však stále neexistuje.