Polystyrén je dostupný bez zbytočného čakania

Silný dopyt po stavebných materiáloch spôsobuje nedostatok zásob u niektorých komodít. Pri výbere tepelnoizolačného materiálu si treba preveriť aktuálne dodacie lehoty a zabrániť tak zbytočnému predlžovaniu zatepľovacích prác na stavbe. Výrobky z expandovaného polystyrénu sú k dispozícii po celý rok bez zdĺhavých čakacích lehôt.

METODIKA ZNÍŽENIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE V ŠKOLSKEJ BUDOVE VETRANÍM

 Cieľom vetrania je dosiahnuť maximálnu kvalitu vzduchu v miestnosti pri minimálnej spotrebe energie. Pretože v letných mesiacoch čoraz viac zaznamenávame veľa horúcich dní a stúpa dopyt po klimatizácií v rodinných domoch, nemocniciach, hoteloch, pracovných

NEZÁVISLÝ REGULÁTOR ÚRSO SVOJÍM ROZHODNUTÍM PODPORIL MONOPOL PROTI OBČANOM

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO vydal dňa 23. júna 2010 výnos č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa výnos č. 2/2008 z 28. júla 2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien v elektroenergetike v znení neskorších predpisov.

TEPELNÉ ČERPADLO GEOTHERM VWL S V PREVEDENÍ SPLIT

Úsporné a ekologické bývanie nadobúda pri rastúcich cenách energií čoraz väčší význam. Znižovať prevádzkové náklady rodinného domu možno inštaláciou tepelného čerpadla, ktoré dokáže odoberať teplo z okolitého prírodného prostredia a účelne ho využívať bez

BALKÓNY PANELOVÝCH DOMOV

 

Balkóny patria k domom, balkóny sú súčasťou bytov. Treba rozdeliť z terminologického hľadiska čo je balkón a čo je loggia. Balkón je konštrukcia, ktorá vyčnieva z úrovne fasády a zábradlie mávajú z ocele, z betónu alebo aj z dreva.

KOMFORTNÉ A ÚSPORNÉ

Komfortné bývanie sa okrem tepla neodmysliteľne spája aj s dostatkom teplej vody, ktorá je okamžite k dispozícii. Domácnosť s dvoma kúpeľňami či s veľkou spotrebou teplej vody potrebuje pre zásobovanie teplou vodou zásobník väčších rozmerov. Ten má vždy väčšie nároky na priestor. Značka PROTHERM prináša riešenie, vďaka ktorému už užívateľ k príprave väčšieho množstva teplej vody nepotrebuje veľký zásobník.  

Podobné odporúčané články: 

INOVOVANÉ KOTLY VICTRIX – TECHNOLÓGIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE JE NA PRVOM MIESTE!

Aj v tomto roku prichádza spoločnosť IMMERGAS na trh s inováciou a to novými typmi kondenzačných kotlov  VICTRIX 26, VICTRIX X 24 a VICTRIX X 12.

ÚLOHA STAVEBNÉHO DOZORU v procese odstránenia systémových porúch, porúch vzniknutých počas užívania a porúch vzniknutých zásahom do konštrukcie panelových bytových domov

§ 46b zákona č.50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov hovorí o povinnosti mať stavebný dozor iba pri stav­bách realizovaný