AQUA 2018

12.06.2018
14.06.2018

 

22. ročník medzinárodnej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky,
ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí

Miesto konania: 
areál výstaviska Expo Center Trenčín
Organizátor: 
EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Kontakt: 
mobil: +421-915 771 269, e-mail: dunckova@expocenter.sk

HOSPODÁRNE RIEŠENIE PRE ODVOD VODY OD FIRMY VIEGA: ZÁSUVNÉ ODTOKY BEZ IZOLAČNEJ PRÍRUBY S MIMORIADNE JEDNODUCHOU INŠTALÁCIOU

V pivnici alebo vo vonkajších priestoroch býva spravidla zbytočné realizovať náročnú podlahovú izoláciu.

SPOĽAHLIVÉ A DEFINITÍVNE RIEŠENIE PRI ZATEKANÍ STRECHY

Obyvatelia panelových domov, najmä tí, ktorí bývajú na najvyšších podlažiach, často prežívajú nočnú moru v podobe predstavy, že im bude do bytu zatekať. Následkom zatekania sú okrem iného nemalé finančné investície na opravu a údržbu

Podobné odporúčané články: 

Cestou k redukcii nákladov a emisií CO2 je efektívna izolácia – Veľtrh Gastech 2011

Jedným z energeticky najnáročnejších sektorov ekonomiky je priemysel. V priebehu 25. veľtrhu a konferencie Gastech, ktoré sa budú konať v Amsterdame v dňoch 21. – 24. marca 2011, bude firma Rockwool Technical Insulation prezentovať ako efektívne znížiť  spotrebu energie v tejto oblasti a súčasne obmedziť emisie CO2.

KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE SOLÁRNE OKRUHY

Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energii ako aj uvedomelejší prístup k životnému prostrediu sa stále viac do popredia dostávajú ekologickejšie zdroje energie.

REHAU PREVZAL PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“

Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o. jednu  firmu svojim prestížnym ocenením „Firma roka“.

NIČ NIE JE JEDNODUCHÉ...

 

V tejto reportáži vám chceme predstaviť obyčajný bytový dom, ktorý sa rozhodol začať s obnovou netradičným spôsobom – bez úverov. Navýšením fondu opráv sa im úspešne poradilo splniť prvú z plánovaných etáp – výmenu okien v spoločných

Závery a odporúčania z konferencie MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD – 2. ročník

Motto konferencie :

Voda - zohráva v živote človeka nesmierne dôležitú úlohu, a to od vnútromatičného vývoja, až do jeho smrti. Je len na nás,

ANALÝZA VETRANIA V BYTE

3.časť

Z dôvodu zníženia tepelnej straty v byte a aj z dôvodu opotrebovania pôvodných drevených okien majitelia bytov najčastejšie vymenia pôvodné drevené okná za nové plastové. Tým znížia spotrebu energie v domácnosti a zároveň zvýšia komfort bývania. Nové plastové okná sú však tesné

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA OBNOVY PLOCHÝCH STRIECH Z HĽADISKA ZVIAZANEJ ENERGIE A EMISIÍ CO2

Výstavba a prevádzka budov sú hlavnými spotrebiteľmi materiálových a energetických zdrojov a významnými znečisťovateľmi životného prostredia, a to nielen v období realizácie budov, ale v priebehu všetkých fáz ich existencie. V rámci celého