Bytová odovzdávacia stanica TacoTherm Dual Piko umožňuje mnoho variantov konfigurácie

Flexibilná v usporiadaní, regulácii a hydraulike

S ďalšími funkciami rozširujú modulárne koncipované bytové odovzdávacie stanice TacoTherm Dual Piko Connect a TacoTherm Dual Piko PM sortiment systémovej techniky od firmy Taconova. Bez zmeny oproti tomu zostáva plochá konštrukcia, ktorú možno s inštalačnou hĺbkou len 110 mm pre úsporu miesta zabudovať aj do úzkych priečok bytov. Pre rozvod tepla možno navrhnúť radiátory alebo podlahové kúrenie s 2 až 12 vykurovacími okruhmi. Vykurovací modul stanice TacoTherm Dual Piko Connect je možné voliteľne prevádzkovať podľa počasia alebo podľa pevne nastavených hodnôt.

Podobné odporúčané články: 

FINANCOVANIE PROJEKTOV OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE A ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI V KOMUNÁLNEJ SFÉRE

Dexia banka Slovensko a.s. je lídrom na trhu financovania energetických projektov samospráv a má dlhoročné skúsenosti s

EURÓPSKA JEDNOTKA V PREDAJI AJ NA SLOVENSKU

Skupina ISG (Ideal Stelrad Group) s centrálou vo Veľkej Británii je jedným z najväčších evropských výrobcov tepelnej techniky.

SPOLUPRÁCA REALIZÁTORA PRIEMYSLOVÝCH PODLÁH S DODÁVATEĽOM ČERSTVÉHO BETÓNU

Dobrý výsledok stavebného diela závisí od kvalitného materiálu a od kvalitne zrealizovanej práce.

Podobné odporúčané články: 

STAVEBNICOVÉ SYSTÉMY MEIBES PRE VEĽKÉ KOTOLNE DO 2300 kW

Príklad rekonštrukcie budovy bývalého Okresného úradu vo Vranove nad Topľou, postavenej v šesťdesiatych rokoch.

VÝTAHY BUDOU MUSET PLNIT NORMY EU

Výtahy jako základní prostředek pro vertikální přepravu osob bydlících v bytových domech, nezáleží na tom, zda v třípatrových nebo třináctipatrových, jsou součástí moderního života zd

PROBLEMATIKA VYSOCE DIFÚZNÍ VĚTROTĚSNÍCÍ MEMBRÁNY U VĚTRANÝCH FASÁD S PŘIZNANÝMI OTVORY ČI SPÁRAMI VE FASÁDNÍM OBKLADU

V současnosti se neustále zvyšují požadavky investorů na dokonalou životnost materiálů použitých ve fasádní konstrukci.

KOMPLETNÝ SYSTÉM REHAU PRE VYKUROVANIE A CHLADENIE V PRAXI – PRÍKLAD REALIZÁCIE RODINNÉHO DOMU

Nové technológie, zmena klimatických podmienok a zvýšené požiadavky na komfort prinášajú nové výzvy pre technické zariadenie budov.

MÝTY A POVERY O ZATEPĽOVANÍ

Súčasný trend zvyšovania cien energií nás vedie k zamysleniu, ako energie šetriť a tým šetriť i vlastnú peňaženku. Je všeobecne známe, že najlacnejšia energia je tá nespotrebovaná. To však neznamená, že by sme mali znižovať teplotu v

NOSNÝ PREKLAD NA VONKAJŠIE ROLETY A ŽALÚZIE

Trend znižovania spotreby energií sa premieta do zvýšenia požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných materiálov, ktoré tvoria tzv. obálku budovy. Jej najslabším miestom sú okenné otvory, ktorými uniká najviac tepla. Jednou z možností,

LISOVANIE JE BEZPEČNEJŠIE NEŽ SPÁJKOVANIE!

Lisovacia technika je perfektnou alternatívou k spojovaniu rúr spájkovaním, na celom svete sa už používa úplne štandardne. Lisovacia technika sa pritom nepoužíva len u sanitárneho zariadenia a vykurovania alebo pri plynových inštaláciách, ale aj v