Každý rok počet alergikov na svete stúpa

Svetový deň alergií si pripomíname každý rok 8. júla. Alergické ochorenia patria v súčasnosti k najviac rozšíreným ochoreniam v Európe a každoročne počet ľudí trpiacich alergiou stúpa aj na Slovensku. 

Cestou k redukcii nákladov a emisií CO2 je efektívna izolácia – Veľtrh Gastech 2011

Jedným z energeticky najnáročnejších sektorov ekonomiky je priemysel. V priebehu 25. veľtrhu a konferencie Gastech, ktoré sa budú konať v Amsterdame v dňoch 21. – 24. marca 2011, bude firma Rockwool Technical Insulation prezentovať ako efektívne znížiť  spotrebu energie v tejto oblasti a súčasne obmedziť emisie CO2.

KOMPLETNÉ SYSTÉMY PRE SOLÁRNE OKRUHY

Vzhľadom na stále sa zvyšujúce ceny energii ako aj uvedomelejší prístup k životnému prostrediu sa stále viac do popredia dostávajú ekologickejšie zdroje energie.

REHAU PREVZAL PRESTÍŽNE OCENENIE: „FIRMA ROKA 2010“

Každý rok oceňuje Vydavateľstvo odborných časopisov s.r.o. jednu  firmu svojim prestížnym ocenením „Firma roka“.

NIČ NIE JE JEDNODUCHÉ...

 

V tejto reportáži vám chceme predstaviť obyčajný bytový dom, ktorý sa rozhodol začať s obnovou netradičným spôsobom – bez úverov. Navýšením fondu opráv sa im úspešne poradilo splniť prvú z plánovaných etáp – výmenu okien v spoločných

Závery a odporúčania z konferencie MODERNIZÁCIA A OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVNÍ VÔD – 2. ročník

Motto konferencie :

Voda - zohráva v živote človeka nesmierne dôležitú úlohu, a to od vnútromatičného vývoja, až do jeho smrti. Je len na nás,

ANALÝZA VETRANIA V BYTE

3.časť

Z dôvodu zníženia tepelnej straty v byte a aj z dôvodu opotrebovania pôvodných drevených okien majitelia bytov najčastejšie vymenia pôvodné drevené okná za nové plastové. Tým znížia spotrebu energie v domácnosti a zároveň zvýšia komfort bývania. Nové plastové okná sú však tesné

KONŠTRUKČNÉ RIEŠENIA OBNOVY PLOCHÝCH STRIECH Z HĽADISKA ZVIAZANEJ ENERGIE A EMISIÍ CO2

Výstavba a prevádzka budov sú hlavnými spotrebiteľmi materiálových a energetických zdrojov a významnými znečisťovateľmi životného prostredia, a to nielen v období realizácie budov, ale v priebehu všetkých fáz ich existencie. V rámci celého

VYKUROVANIE 2011 19. medzinárodná konferencia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou TZB Stavebnej fakulty STU Bratislava usporiadali v dňoch 28.2.-4.3. 2011 v hoteli Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch 19. medzinárodnú konferenciu VYKUROVANIE 2011.