ISAN predstavuje nové vykurovacie telesá pre rok 2018

Rovnako ako v minulých rokoch i tento rok sa pri vývoji a konštrukcii nových interiérových radiátorov odborníci z ISANu zamerali na spojenie funkčnosti, kvality a unikátneho vizuálneho riešenia. Výrobca vsádza aj na vysokú mieru individualizácie. Vďaka svojím mnohoročným skúsenostiam dokáže zákazníkom ponúknuť radiátory na mieru. V praxi je tak možné zvoliť si vlastnú veľkosť telesa, spôsob jeho pripojenia a ďalšie parametre. Na prianie dokáže ISAN všetky modely dodať v niektorom z 28 farebných odtieňov, zvoliť je možné taktiež bezfarebný lak. Špecialitou a tohoročnou novinkou je možnosť lakovania antibakteriálnou farbou na báze iónov striebra, ktoré poskytujú ochranu proti baktériám a hubám. Samozrejmosťou je potom možnosť objednať akékoľvek vykurovacie teleso v chrómu či v nereze.

AKO POSTUPOVAŤ PRI TERMOSTATIZÁCII OBJEKTU

Možno sa niektorí z vás rozhodujete vo vašom bytovom dome realizovať termostatizáciu alebo vykonať hydraulické vyregulovanie systému ÚK a neviete, ako máte postupovať alebo na koho sa obrátiť. O radu, ako správne postupovať a aké

Podobné odporúčané články: 

VYKURUJTE EFEKTÍVNEJŠIE S DVOMA ZDROJMI TEPLA

Ceny energií nútia spotrebiteľov vymýšľať riešenia, ktoré by im mesačné účty znížili. Výrobcovia sledujú ich požiadavky a zároveň nutnosť využívať obnoviteľné zdroje. Tak sa do popredia dostáva bivalentné, alebo až trivalentné vykurovanie, pri

PROBLEMATIKA ZHOTOVOVANIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ V ZMYSLE NOVEJ NORMY STN EN 13670

Nová norma STN EN 13670 Zhotovovanie betónových konštrukcií nadobudla platnosť od mája 2010. Táto norma je poslednou z nových (európskych) noriem, ktorá dopĺňa kompletnú schému normových predpisov v oblasti betónu a betónového

Podobné odporúčané články: 

MINIMALIZÁCIA SPOTREBY PLATENEJ ENERGIE ZATEPĽOVACIE SYSTÉMY BAUMIT

O užitočnosti zateplenia v období, kedy platby za energie spotrebujú značnú časť rodinného rozpočtu, netreba asi nikoho presviedčať. Zatepľovať proste treba.

Vykurovanie moderných novostavieb rodinných domov

Dobre navrhnuté novostavby rodinných domov sa právom hrdia vynikajúcimi tepelno -izolačnými vlastnosťami a ich tepelné straty sú preto takmer vždy menšie ako 15 kW.

NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ

 

Při návrhu střech je rozhodující tepelně technický návrh střešní skladby, správná volba použitých materiálů, bezchybný technologický postup a správný návrh a provedení detailů střechy. Návrh střešních plášťů je velice náročný z hlediska

Kto „získa“ novelou zákona o stavebnom sporení?

Zákon č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení sa bude počas 19 rokov svojej existencie meniť už po 16-krát.

SPÁJA NÁS ZÁUJEM O KVALITU (Informácie o činnosti združenia SLOVENERGOokno)

Združenie SLOVENERGOokno bolo založené v roku 2008 ako nástupca svojich predchodcov združení SLOVOKNO a ENERGOkno, pričom združenie SLOVOKNO malo tradíciu viac ako desiatich rokov

Podobné odporúčané články: 

CERTIFIKÁCIA VNÚTROPODNIKOVEJ KONTROLY CEMENTOM STMELENÝCH HYDRAULICKÝCH ZMESÍ PRE PODKLADOVÉ VRSTVY VOZOVIEK

Od 1.2.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška MVRR SR č. 558/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody. V prílohe 1 tejto vyhlášky

Podobné odporúčané články: