Levoča má aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni nové multifunkčné a mobilné ihrisko pre deti a mládež

Ihrisko pri centre voľného času v severozápadnej časti mesta Levoča bolo prerobené na bezpečné oddychové centrum pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Deti z okolitých sídliskových panelákov tak aj vďaka podpore Prvej stavebnej sporiteľne získali možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne a kvalitne, navyše pod odborným vedením animátorov z centra voľného času.

DEXIA BANKA JE FIRMOU ROKA 2010

Zástupcovia vydavateľstva časopisu Správca bytových domov, V.O.Č. Slovakia s.r.o. sa rozhodli udeliť Dexia banke Slovensko a.s. ocenenie „Firma roka 2010“.

Inteligentné priestorové regulátory

Inteligentné izbové regulátory INSTAT PLUS pod značkou EBERLE patria k najnovšej generácii regulátorov, ktoré spĺňajú podmienky úspornej regulácie v modernom prevedení. Dostupné sú vo viacerých variantách a tým je možné ich použitie na väčšinu realizácií.

BRILON - brilantné riešenie odvodu spalín

Systémy odvodu spalín BRILON sú špičkovým produktom renomovaného nemeckého výrobcu, ktorý sa špecializuje na plastové systémy odvodu spalín už od roku 1994.

REHAU CIEĽAVEDOME ZVYŠUJE ÚROVEŇ SVOJICH ZÁKAZNÍKOV – VÝROBCOV OKIEN

Tak ako každý rok, aj v tomto roku v januári usporiadalo Rehau s.r.o., oddelenie okenných a fasádnych systémov, 2-dňové školenie pre svojich zákazníkov. Pravidelne sa toto školenie v posledných 10 rokoch organizovalo v rámci Rehau Akademie v centrále pre

ÚSPEŠNÁ KONFERENCIA: „ZDRAVOTNO−TECHNICKÉ STAVBY – MALÉ VODNÉ DIELA – KRAJINA A VODA“ ?

ELSEWA s.r.o.  zorganizovala v dňoch 22. až 24. novembra 2010 v hoteli Toliar na Štrbskom Plese 9.

Vitotronic: Nová, mimoriadne jednoducho obsluhovateľná regulácia

S novou generáciou obslužných jednotiek a regulácií pre nové kompaktné vykurovacie centrály na báze kotlov na olej, plyn alebo tepelných čerpadiel udáva Viessmann smer čo sa týka jednoduchosti a komfortu obsluhy vykurovacích systémov.

Ventily, kohúty a pohony Siemens - zmiešavacie a regulačné sady

Spoločnosť Siemens s.r.o., divízia Building Technologies rozširuje ponuku ventilov a pohonov pre systémy vykurovania, vetrania a klimatizácie. Okrem výberu jednotlivých ventilov, kohútov a príslušných pohonov ponúka možnosť dodávok

CHEMIA CEMENTU I BETONU - informácia o knihe

Počas konferencie DNI BETONU 2010 vo Wisle v Poľsku v októbri 2010 bola uvedená medzi vedeckú komunitu a odbornú verejnosť monografia „Chemia cementu i betonu“ autora prof. dr.inž.hab. Wiesława Kurdowského. 

PRVÝ TOHOROČNÝ KURZ MANAŽÉR SPRÁVY BUDOV PREBIEHA V MODRE

 

Trojročná história akreditovaného kurzu Manažér správy budov nastúpila v týchto dňoch do svojej ďalšej etapy. V tomto roku sa  prvý kurz koná v Modre. 21 účastníkov kurzu zasadlo a zahájilo svoje štúdium 31.1.2011. Ak všetci úspešne zvládnu štúdium začiatkom marca by mali získať osvedčenie o absolvovaní tohto akreditovaného kurzu, čím sa zaradia medzi plne

Stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím solárnych kolektorov: modelový príklad

 

Obsahom príspevku je stanovenie energetickej triedy systému prípravy teplej vody s využitím obnoviteľného zdroja energie na modelovom príklade, ktorým je jednopodlažný rodinný dom typu bungalov. Ako obnoviteľný zdroj energie budeme uvažovať solárne kolektory navrhnuté len pre systém prípravy teplej vody.