Inovované lavicové konvektory KORADO pre trendy vykurovanie

Konvektory, ktoré sa vyznačujú vysokým komfortom pre užívateľov (kladú dôraz na efektívne a zároveň ekonomické vykurovanie rodinných domov alebo bytov), predstavujú už tradičnú voľbu pro moderný trend bývania. Nové lavicové konvektory od spoločnosti KORADO, a.s. disponujú novým technickým riešením, vyšším výkonom a neopozeraným  dizajnom.

Slovenská komora stavebných inžinierov udelila titul Stavba roka 2017 diaľnici D3 Svrčinovec – Skalité

Slovenská komora stavebných inžinierov ocenila projektové riešenie úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité. Stalo sa tak počas 23. ročníka slávnostného odovzdávania ocenení súťaže Stavba roka 2017.

Podobné odporúčané články: 

POVINNOSTI VLASTNÍKA STAVBY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČR

1. Úvod

Povinnosti vyplývající pro vlastníka stavby jsou specifikovány především v zákoně č. 183/2006 Sb., (stavební zákon) v současném znění. Prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu a další právní předpisy detailně pak popisují požadavky vyplývající pro výkon správy a údržby (udržovací práce) především pro vlastníky staveb ale v přenesené pravomoci i pro správce a poskytovatele služeb FM. Právním předpisům ČR jsou předřazena nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). Rozdělení právních předpisů a jejich významnost je uvedena na Obr. 1.

Vynovené detské ihrisko v obci Dúbravica aj vďaka Prvej stavebnej sporiteľni

Obec Dúbravica, pýšiaca sa pestrou históriou a zrúcaninou hradu, sa vďaka finančnej pomoci od Prvej stavebnej sporiteľne pýši aj plnohodnotným a bohatým priestorom určeným pre rodiny s deťmi.

Nadstavba, prístavba či vstavka v rekordne krátkom čase

Prestavby rôznych typov budov sú bežnou záležitosťou, ktorá však dokáže potrápiť. Najjednoduchším riešením potreby zväčšiť kapacitu logistického skladu, bytového domu či kancelárskej budovy je formou nadstavby, prístavby. Vstavka zas vyrieši nové dispozičné potreby napríklad výrobnej haly.

Nová séria tepelných čerpadiel IMMERGAS typu vzduch-voda

Šetrné a energeticky účinné riešenia pre režim vykurovania a chladenia

 

Tepelné čerpadlá ponúkajú jednu z najekologickejších možností vykurovania a chladenia obytných budov alebo kancelárií, sú preto využiteľné tak v zimnom, ako aj letnom období. Široká škála produktov spoločnosti IMMERGAS vyhovie takmer každej požiadavke, či už ide o tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie v monoblokovom, splitovom a hybridnom prevedení, alebo o tepelné čerpadlá priamo produkujúce teplú úžitkovú vodu.

KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY – AKO ĎALEJ?

Teší nás, keď sa naše snahy o riešenie rôznych problémov stretávajú s reakciami a poznatkami našich čitateľov. Sme radi, ak dostávame od čitateľov podnety, ktoré sa dotýkajú aktívne vecí a problémov, ktoré je treba riešiť. Kanalizačné prípojky sme riešili v ZSaUN spolu so ZSVB na Slovensku. Potešil nás preto príspevok Jozefa Ďurčíka, ktorý uverejňujeme v pôvodnej interpretácii autora.

Moderné upratovanie verzus triky našich babičiek

V minulosti bolo zvykom, že ženy zostávali doma, aby sa starali o deti a domácnosť. Dnes však chodí väčšina žien do práce a starostlivosť o domácnosť a deti zvláda popritom. Logicky preto hľadáme cesty, ako si upratovanie uľahčiť a urýchliť. Napadlo vás niekedy, ako by dopadol súboj moderných metód upratovania zoči-voči dobrým radám našich starých mám? Triky z minulosti sú osvedčené, ale ak k nim pridáte zopár súčasných ťahov, môžete upratovací čas ešte viac skrátiť.

Nařízení pro elektrické radiátory na EcoDesign od 1.1.2018

V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov a dopadů na životní prostředí platí od 1.1. 2018 nové nařízení Evropské unie, stanovující požadavky na EcoDesign lokálních topidel (dále jen EcoDesign). Lokálním topidlem se rozumí zařízení pro vytápění vnitřních prostor pomocí konvekce nebo sálání tepla za účelem dosažení a udržení tepelné pohody osob, vybavené jedním nebo více zdroji, které přeměňují elektřinu přímo na teplo. Toto nařízení je závazné pro výrobce a firmy realizující elektrické vytápění. Z nařízení, jejíž cílem je snížení spotřeby elektrické energie vyplývá:

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI VÝKONE SPRÁVY BYTOVÝCH DOMOV A POISTENIE KYBERNETICKÝCH RIZÍK

Problematika ochrany osobných údajov je v poslednom období intenzívne diskutovanou témou, keďže 25. mája 2018 vstúpi do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR – General Data Protection Regulation), ktoré predstavuje nový právny rámec a pravidlá pre zber a spracúvanie osobných údajov v EÚ a zároveň v plnom rozsahu ruší uplatniteľnosť ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj doteraz platnú smernicu EP/Rady č. 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov1.

Podobné odporúčané články: 

Praktický pomocník, ktorý skryje, čo treba

Flexibilná UNIPLATŇA z tvrdeného extrudovaného polystyrénu s povrchovou úpravou spoľahlivo nahradí sadrokartón i ľahké pórobetónové murivo.

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a tvarovateľnosti zjednoduší a urýchli stavebné úpravy. Zásadnou výhodou UNIPLATNE je odolnosť proti vode, ktorá umožňuje jej bezpečné použitie v miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou. Uplatnenie však nachádza nielen pri stavebných úpravách kúpeľní, ale aj pri realizácii odkladacích priestorov, plôch na osadenie umývadla, doplnkových plôch v kuchyniach, či opláštenia vaňového záhlavia.